Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 3, Issue 1, pp 1215–1218 | Cite as

Wat te doen in geval van bije- of wespegifovergevoeligheid?

 • P. J. Blaauw
 • L. O. M. J. Smithuis
Article

Conclusie

Bij een bekende allergie ten gevolge van een bijeof wespesteek dient een immunotherapie met angelgif te worden overwogen. Eventueel dient de betreffende persoon in het bezit te worden gesteld van een anaphylaxis-kit, of misschien van enkel een aluminiumsulfaatoplossing. Voorlichting dient plaats te vinden op welke wijze een insektensteek kan worden voorkomen.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Akroyd, J.F. (1980)Lancet II, 1190–1191.CrossRefGoogle Scholar
 2. Chipps, B.E., M.D. Valentine, A.K. Sobotka, K.C. Schuberth enL.M. Lichtenstein (1980)J. Pediat. 97, 177–184.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 3. Clarke, P. (1974)Med. J. Australia 2, 913.PubMedGoogle Scholar
 4. Derbes, V.J., C.J. Falliers, S.R. Fine, I. Itkin enJ.H. Shaffer (1972)Patient Care, 30 May, 46–53.Google Scholar
 5. FDA Drug Bulletin (1980)19, 12.Google Scholar
 6. Frazier, C.A. (1976)J. Am. Med. Assoc. 235, 2410–2411.CrossRefGoogle Scholar
 7. Ganderton, M.A. (1979)Brit. Med. J. 278, 1216–1217.CrossRefGoogle Scholar
 8. Henderson, D., enR.G. Easton (1980)Med. J. Australia 2, 146–150.PubMedGoogle Scholar
 9. Hoigné, R., M. Klein, H. Fahrer enM. Müller (1974)Schweiz. Med. Woch.schr. 104, 221–228.Google Scholar
 10. Hunt, K.J., A.K. Sobotka, M.D. Valentine, J.W. Yunginger enL.M. Lichtenstein (1978a)J. Allergy Clin. Immunol. 61, 48–53.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 11. Hunt, K.J., M.D. Valentine, A.K. Sobotka, A.W. Benton, F.J. Amodio enL.M. Lichtenstein (1978b)New Engl. J. Med. 299, 157–161.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 12. Insect Allergy Committee of the American Academy of Allergy (1965)J. Am. Med. Assoc. 193, 109–114.Google Scholar
 13. Lichtenstein, L.M., M.D. Valentine enA.K. Sobotka (1979)J. Allergy Clin. Immunol. 64, 5–12.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 14. Loveless, M.H. (1977)Mod. Med. 1, 399–402.Google Scholar
 15. Loveless, M.H., enW.R. Fackler (1956)Ann. Allergy 14, 347.PubMedGoogle Scholar
 16. Mueller, H.L. (1971) In:Immunologic Diseases (Samler, M., Ed.). Little, Brown & Co., Boston, 893–902.Google Scholar
 17. Müller, U., U. Thurnleer, R. Stoller, D. Güteryüz enR. Hoigné, (1981)Schweiz. Med. Woch.schr. 111, 106–111.Google Scholar
 18. Oosting, P. (1979) In: ‘Uitzending voor de landbouw’ van 10 mei 1979.Google Scholar
 19. Oudemans, J.Th. (1900)De Nederlandse insecten. Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage.Google Scholar
 20. Parish, H.M. (1963)Am. J. Med. Sci. 245, 129.Google Scholar
 21. Passero, A.M., enS.C. Dees (1973)American Family Physician 7, 74–79.PubMedGoogle Scholar
 22. Reisman, R.E. (1978) In:Allergy, Principles and Practise, Vol. 11 (Middleton, E., C.E. Reed enE.F. Ellis, Eds.). The C.V. Mosby Company, Saint Louis, 1100–1115.Google Scholar
 23. Silverglade, A. (1970)J. Am. Med. Assoc. 214, 763.CrossRefGoogle Scholar
 24. Urbanek, R., D. Karitsky enJ. Forster (1978)Deut. Med. Woch.schr. 103, 1656–1660.CrossRefGoogle Scholar
 25. Urbanek, R., J. Forster enD. Karitsky (1979)J. Allergy Clin. Immunol. 63, 181.Google Scholar
 26. Voorhorst, R. (1968)Ned. Tijdschr. Geneesk. 112, 781–785.Google Scholar
 27. Wicher, K., R.E. Reisman, J. Wypich, W. Elliot, R. Steger, R.S. Mathews enC.E. Arbesman (1980)J. Allergy Clin. Immunol. 66, 244–249.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 28. Witt, R.J. Von (1980)Lancet II, 1379.CrossRefGoogle Scholar
 29. Wypich, J.I., R.E. Reisman, W.B. Elliot, R.J. Steger, enC.E. Arbesman (1979)J. Allergy Clin. Immunol. 63, 267–272.CrossRefGoogle Scholar
 30. Yunginger, J.W. (1981)Pediatrics 67, 325–328.PubMedGoogle Scholar
 31. Zwan, J.C. Van Der, J.G.R. De Monchy enK. De Vries (1980)Ned. Tijdschr. Geneesk. 124, 833–837.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1981

Authors and Affiliations

 • P. J. Blaauw
  • 1
 • L. O. M. J. Smithuis
  • 2
 1. 1.LongartsSt. Lambertus ZiekenhuisHA Helmond
 2. 2.Apotheek St. Lambertus ZiekenhuisHA Helmond

Personalised recommendations