Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 3, Issue 1, pp 1211–1213 | Cite as

Formulering en houdbaarheid van een trimethopriminjectie

 • Y. G. Van Der Meer
 • A. C. Van Loenen
Uit en Voor de Praktijk
 • 12 Downloads

Conclusie

Onderstaande conclusies kunnen worden getrokken indien we ervan uitgaan dat het ontledingsprodukt een vergelijkbare UV-detecteerbaarheid heeft als trimethoprim.

Op grond van onze bevindingen kan worden gesteld dat sterilisatie van trimethoprim bij 100‡C en 120‡C geen merkbare ontleding tot gevolg zal hebben. De ontleding na 120 uur bewaring bij 100‡C bedraagt minder dan 0,2% hetgeen eveneens het geval was na bewaring van 24 uur bij 120‡C. Ruwweg uitgaande van een Q10=2, zou dit kunnen betekenen dat de gesteriliseerde ampullen gedurende ten minste twee jaar bij kamertemperatuur houdbaar zijn.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Brumfitt, W., enJ.M.T. Hamilton-Miller (1979)Infection 7, Suppl. 4, 388–393.CrossRefGoogle Scholar
 2. Mckendrick, M.W., A.M. Geddes enI.D. Farrell (1981)Brit. Med. J. 282, 364.CrossRefGoogle Scholar
 3. Loenen, A.C. Van (1980)Pharm. Weekblad 115, 1147–1150.CrossRefGoogle Scholar
 4. Pharm. J. (1980) Index of new products.Google Scholar
 5. Weinfield, R.E., enT.C. Macasieb (1979)J. Chromatog. 164, 73–84.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1981

Authors and Affiliations

 • Y. G. Van Der Meer
  • 1
 • A. C. Van Loenen
  • 1
 1. 1.Ziekenhuisapotheek Bennekom/EdeGA Bennekom

Personalised recommendations