Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 3, Issue 1, pp 1205–1211 | Cite as

Fotochemische en fotobiologische activiteit van enige 1,4-benzodiazepinen

 • P. J. G. Cornelissen
Oorspronkelijke Artikelen

Conclusie

Het gebruikte micro-organisme blijkt bijzonder geschikt te zijn om de relatie structuur-fotobiologische activiteit te bestuderen. Bij het voorspellen van een eventueel risico bij therapeutisch gebruik, zal men zich bewust moeten zijn van het feit dat de experimentele resultaten verkregen zijn met een micro-organisme. Vanwege het grote verschil in celstructuur is een directe extrapolatie naar de mens dan ook niet mogelijk. Gelet op het feit dat chloordiazepoxide zowel bij de muis als bij therapeutisch gebruik bij de mens fototoxiciteit kan veroorzaken, zou een indicatie kunnen zijn dat zich hier een vergelijkbaar type van fotobiologische activiteit voordoet als in het bovengenoemde micro-organisme.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Ames, B.N., J. McCann enE. Yamasaki (1975)Mutat. Res. 31, 347–364.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 2. Barltrop, J.A., enN.J. Bunce (1968)J. Chem. Soc. C1467–1474.Google Scholar
 3. Beijersbergen van Henegouwen, G.M.J. (1977)Pharm. Weekblad 112, 1101–1116.Google Scholar
 4. Cornelissen, P.J.G. (1980) Proefschrift, Rijksuniversiteit Leiden.Google Scholar
 5. Cornelissen, P.J.G., G.M.J. Beijersbergen van Henegouwen enK.W. Gerritsma (1978)Intern. J. Pharmacol, 1, 173–181;Ibidem (1979)Intern. J. Pharmacol. 3, 205–220.CrossRefGoogle Scholar
 6. Cornelissen, P.J.G., enG.M.J. Beijersbergen van Henegouwen (1979)Photochem. Photobiol. 30, 337–342;Ibidem (1980)Pharm. Weekblad Sci. Ed. 2, 39–48;Ibidem (1981)Pharm. Weekblad Sci. Ed. 3, 96–105.CrossRefGoogle Scholar
 7. Cornelissen, P.J.G., G.M.J. Beijersbergen van Henegouwen enG.R. Mohn (1980)Photochem. Photobiol. 32, 653–659;Ibidem (1981)Photochem. Photobiol. 34, 345–350.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 8. Davidson, R.S., enK.R. Trethewey (1976)J. Am. Chem. Soc. 98, 4008–4009.CrossRefGoogle Scholar
 9. Deluca, H.F., J.W. Blunt enH. Rikkers (1971) In:The Vitamins, 2nd ed., Vol. 3 (Sebrell, W.H. Jr., enR.S. Harris, Eds.). Academic Press, New York, 213–230.Google Scholar
 10. Döpp, D.O. (1975)Topics in Current Chemistry 55, 51–85.Google Scholar
 11. Epstein, J.H. (1974) In:Sunlight and Man (Fitzpatrick, T.B., M.A. Pathak, L.C. Harber, M. Seiji enA. Kukita, Eds.). University of Tokyo Press, Tokyo, 459–477.Google Scholar
 12. Fitzpatrick, T.B., M.A. Pathak, L.C. Harber, M. Seiji enA. Kukita (Eds.) (1974)Sunlight and Man. University of Tokyo Press, Tokyo, 3–14.Google Scholar
 13. Girotti, A.W. (1979)Biochemistry 18, 4403–4411.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 14. Gutter, B., W.T. Speck enH.S. Rosenkranz (1977a)Cancer Res. 37, 1112–1114;Ibidem (1977b)Mutat. Res. 44, 177–182.PubMedGoogle Scholar
 15. Jose, J.G. (1979)Proc. Natl. Acad. Sci. USA 76, 469–472.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 16. Ljunggren, B., enH. Möller (1978)Acta Dermato-Venereol. 58, 125–130.Google Scholar
 17. Lokshmipathi, T., P.W. Gould, L.A. Mackenzie, B.E. Johnson enW. Frain-Bell (1977)Brit. J. Derm. 96, 586–594.Google Scholar
 18. Magnus, I.A. (1976)Dermatological Photobiology. Blackwell, Londen.Google Scholar
 19. Mccann, J., E. Choi, E. Yamasaki enB.N. Ames (1975)Proc. Natl. Acad. Sci. USA 72, 5135–5139.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 20. Metzler, M., enH.-G. Neumann (1977)Xenobiotica 7, 117–132.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 21. Parrish, J.A., T.B. Fitzpatrick, C. Shea enM.A. Pathak (1976)Arch. Derm. 112, 1531–1534.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 22. Splitter, J.S., enM. Calvin (1965)J. Org. Chem. 30, 3427–3436.CrossRefGoogle Scholar
 23. Turro, N.J., D.M. Pond enF.D. Lewis (1970)Annual Survey of Photochemistry, Vol. 2. John Wiley & Sons, New York, 117–118.Google Scholar
 24. Widmer, O., K. Zurcher enA. Krebs (1976)Dermatologica 152, 216–253.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1981

Authors and Affiliations

 • P. J. G. Cornelissen
  • 1
 1. 1.Boehringer Ingelheim BVAB Haarlem

Personalised recommendations