Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 3, Issue 1, pp 1147–1152 | Cite as

Beschouwingen over de geneesmiddelvoorlichting van en voor arts en apotheker

 • L. Offerhaus
Article
 • 8 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Bochner, F., G. Carruthers, J. Kampmann enJ. Steiner (Eds.) (1980)Klinisch-farmacologisch handboek. Bohn, Scheltema & Holkema, Utrecht.Google Scholar
 2. Bowey, F.S.B., E.M. Biersteker enP.I. Folb (1980)S.African Med. J. 58, 959–961.Google Scholar
 3. British National Formulary (1981) No. 1. British Medical Association/Pharmaceutical Society of Great Britian, Londen.Google Scholar
 4. Davies, D.M. (1976)Lancet 1, 1063–1064.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 5. Dingwall, D.W. (1977)Postgrad. Med. J. 53, 545–547.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 6. Does, E. Van Der, G.T. Van De Poel enM. Pannevis (1981)Pharm. Weekblad 116, 601–610.CrossRefGoogle Scholar
 7. Formularium Nederlandse Apothekers-Uitgave voor artsen (1980) 4e druk. Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, 's-Gravenhage.Google Scholar
 8. Herxhemer, A. (1977)Postgrad. Med. J. 53, 554–555.CrossRefGoogle Scholar
 9. Holland, A.E. (1977)Postgrad. Med. J. 53, 559–561.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 10. Hunter, K.R. (1977)Postgrad. Med. J. 53, 548–550.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 11. Kalsbeek, F., J.F. Kok enP.H. Van Marle (Eds.) (1978)Materia Medica Selecta, 2e druk. Elsevier, Amsterdam.Google Scholar
 12. Kenny, E.C. (1977)Postgrad. Med. J. 53, 562–565.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 13. Lammers, W., F.A. Nelemans, T.J. Bouwman, J. Van Noordwijk, L. Offerhaus, W.M. Rosinga enA. Vermeulen (Eds.) (1980)Algemene farmacotherapie — Het geneesmiddel in theorie en praktijk, 4e druk. Stafleu, Alphen a/d Rijn.Google Scholar
 14. Lenstra, J.B., B.H. Graatsma enJ. Silberbusch (Eds.) (1981)Geneeskundig Jaarboek medicijnen, 98e jaargang. Blok, Rotterdam.Google Scholar
 15. Mcnulty, H., (1977)Postgrad. Med. J. 53, 556–558.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 16. Offerhaus, L. (1977)Ned. Tijdschr. Geneesk. 121, 1471–1475;Ibidem (1980)124, 2097–2102.Google Scholar
 17. Rosman, A.W. (1980)Am. J. Hosp. Pharm. 37, 406–414.PubMedGoogle Scholar
 18. Sigling, H.O., enJ.P.M. Van Der Voort (1981)Medisch Contact 36, 545–550.Google Scholar
 19. Voermans-Neleman, C.M. (1974)Medisch Contact 29, 1672–1674.Google Scholar
 20. World Health Organization (1970)World Health Organ. Techn. Rep. Ser. No. 446, Genève.Google Scholar
 21. Zwieten, P.A. Van, enA.J. Dunning (Eds.) (1979)De farmacotherapeutische gids. Wetenschappelijke Uitgeverij Bunge bv, Utrecht.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1981

Authors and Affiliations

 • L. Offerhaus
  • 1
 1. 1.Internist, College ter beoordeling van geneesmiddelenHV Rijswijk

Personalised recommendations