Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 3, Issue 1, pp 1109–1121 | Cite as

Massatransport door vet-water grensvlakken

Afgifte en absorptie van geneesmiddelen uit apolaire toedieningsvormen
 • A. J. M. Schoonen
Oorspronkelijke Artikelen
 • 17 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Bevernage, K.B.M., enJ. Polderman (1973)Pharm. Weekblad 108, 429.Google Scholar
 2. Boer, A.G. De (1979)‘First-pass’ elimination of some high-clearance drugs following rectal administration to humans and rats. Proefschrift, Rijksuniversiteit Leiden.Google Scholar
 3. Crommelin, D.J.A. (1979)In vitro release studies on drugs suspended in non-polar media. Proefschrift, Rijksuniversiteit Leiden.Google Scholar
 4. Kerckhoffs, H.P.M., enT. Huizinga (1967)Pharm. Weekblad 102, 1183; 1255.Google Scholar
 5. Moolenaar, F. (1979)Biopharmaceutics of rectal administration of drugs in man. Proefschrift, Rijksuniversiteit Groningen.Google Scholar
 6. Moolenaar, F., A.J.M. Schoonen, A. Everts enT. Huizinga (1979a)Pharm. Weekblad Sci. Ed. 1, 89–94.CrossRefGoogle Scholar
 7. Moolenaar, F., N.J.J. Oldenhof, W. Groenewoud enT. Huizinga (1979b)Pharm. Weekblad Sci. Ed. 1, 243–253.Google Scholar
 8. Neuwald, F., enF. Kunze (1964)Arzneimittel-Forsch. 14, 1162–1167.Google Scholar
 9. Plaxco, J.M., enF. Foreman (1968)J. Pharm. Sci. 57, 698–701.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 10. Rutten-Kingma, J.J. (1977)Biopharmaceutisch onderzoek van suspensie-zetpillen. Proefschrift, Rijksuniversiteit Leiden.Google Scholar
 11. Stuurman-Bieze, A.G.G., F. Moolenaar, A.J.M. Schoonen, J. Visser enT. Huizinga (1978)Int. J. Pharm. 1, 337–347.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1981

Authors and Affiliations

 • A. J. M. Schoonen
  • 1
 1. 1.Laboratorium voor Farmacologie en Farmacotherapie, RijksuniversiteitAW Groningen

Personalised recommendations