Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 3, Issue 1, pp 849–857 | Cite as

Therapietrouw van leprapatiënten bij de toediening van dapson: analytische en pharmaceutische aspecten

 • H. Huikeshoven
Oorspronkelijke Artikelen
 • 10 Downloads

Conclusie

Samenvattend kan worden gesteld, dat elk van de drie in het proefschrift beschreven methoden haar eigen Verdienste heeft. Met gebruik van een spectrofotometer geeft de D/C-methode kwantitatieve informatie over de therapietrouw van groepen patiënten. De ELISA zoals beschreven, geeft hooguit semi-kwantitatieve informatie, maar het is een betrekkelijk eenvoudige en zeer specifieke en gevoelige methode. De HI-test is nog eenvoudiger dan de ELISA, terwijl het een even specifieke maar minder gevoelige methode is. De verwachting is, dat elk van de drie testen met vrucht kan worden gebruikt in programma's voor leprabestrijding.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. 1.
  Buttle, G.A.H., D. Stephenson, S. Smith, T. Dewing enG.E. Foster (1937)Lancet I, 1331–1336.CrossRefGoogle Scholar
 2. 2.
  Faget, G.H., R.C. Pogge, F.A. Johansen, J.F. Dinan, B.M. Prejean enC.G. Eccles (1943)Public Health Rep. 58, 1729–1741.CrossRefGoogle Scholar
 3. 3.
  Cochrane, R.G., K. Ramanujam, H. Paul enD. Russell (1949)Leprosy Rev. 20, 4–64.CrossRefGoogle Scholar
 4. 4.
  Souza Lima, L. De (1949)Rev. Brasileira Leprologia 17, 143–145.Google Scholar
 5. 5.
  Lowe, J., enM. Smith (1949)Int. J. Leprosy 17, 181–195.PubMedGoogle Scholar
 6. 6.
  Floch, H., enP. Destombes (1949)Int. J. Leprosy 17, 367–377.Google Scholar
 7. 7.
  Waters, M.F.R., R.J.W. Rees enG.A. Ellard (1968)Int. J. Leprosy 36, 651.Google Scholar
 8. 8.
  Pearson, J.M.H., R.J.W. Rees enM.F.R. Waters (1975)Lancet II, 69–72.CrossRefGoogle Scholar
 9. 9.
  Muir, E. (1950)Int. J. Leprosy 18, 299–308.PubMedGoogle Scholar
 10. 10.
  Davey, T.F. (1956)Int. J. Leprosy 24, 199–200.Google Scholar
 11. 11.
  Kinnear Brown, J.A. (1960)Int. J. Leprosy 28, 1–11.Google Scholar
 12. 12.
  Giaquinto, M. (1956)Int. J. Leprosy 24, 216–218.Google Scholar
 13. 13.
  Giaquinto, M., enM. Gilbert (1963)Acta Leprologica 12, 3–25.Google Scholar
 14. 14.
  Floch, H. (1956)Int. J. Leprosy 24, 145–151.PubMedGoogle Scholar
 15. 15.
  Richet, P., La lèpre. Document de travail présenté à l'occasion de la xvème Conférence Technique de l'Occge tenue à Bobo-Dioulasso du 7 au 11 avril 1975.Google Scholar
 16. 16.
  World Health Organization (1970)Bull. World Health Organ. Technical Report Series 459.Google Scholar
 17. 17.
  Ellard, G.A., P.T. Gammon, H.S. Helmy enR.J.W. Rees (1974)Am. J. Trop. Med. Hyg. 23, 464–470.PubMedGoogle Scholar
 18. 18.
  Ellard, G.A., P.T. Gammon enJ.M. Harris (1974Leprosy Rev. 45, 224–234.PubMedGoogle Scholar
 19. 19.
  Low, S.J.M., enJ.M.H. Pearson (1974)Leprosy Rev. 45, 218–223.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 20. 20.
  Huikeshoven, H.C.J., C. Honhoff, G.J.J.M. Van Eys, J.G.F. Anten, J.M.A. Mayer enH.P.T. Van Helden (1976)Leprosy Rev. 47, 201–209.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 21. 21.
  Gyi, K.M., M.M. Lwin, Y.Y. Myaing, K.M. Oo enT. Shwe (1978)Leprosy Rev. 49, 283–286.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 22. 22.
  Hagan, K.J., S.E. Smith, K.M. Gyi, M.M. Lwin, Y.Y. Myaing, K.M. Oo, T. Shwe, K.M. Tin, K.N. Than, T. Hla enW.W. Kywe (1979)Leprosy Rev. 50, 201–211.PubMedGoogle Scholar
 23. 23.
  Balakrishnan, S. (1977)Leprosy India 49, 364–371.Google Scholar
 24. 24.
  Naik, S.S., enR. Ganapati (1977)Leprosy India 49, 207–215.Google Scholar
 25. 25.
  Naik, S.S. (1978)Leprosy India 50, 45–53.Google Scholar
 26. 26.
  Nigam, P., M.I.A. Siddique, N.R. Pandey, K.N. Awasthi enR.N. Sriwastava (1979)Leprosy India 51, 521–532.Google Scholar
 27. 27.
  Buleveld, I. (1977)Leprosy care: patients' expectations and experiences. A case study in Western Province, Kenya. Royal Tropical Institute, Amsterdam.Google Scholar
 28. 28.
  World Health Organization (1977)Bull. World Health Organ. Technical Report Series 607.Google Scholar
 29. 29.
  Powell, R.D., R.L. De Gowin, R.B. Eppes, J.V. Mcnamara enP.E. Carson (1967)Int. J. Leprosy 35, 590–604.Google Scholar
 30. 30.
  Ellard, G.A., P.T. Gammon, R.J.W. Rees enM.F.R. Waters (1971)Leprosy Rev. 42, 101–117.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 31. 31.
  Huikeshoven, H., enI. Bijleveld (1978)Leprosy Rev. 49, 47–52.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 32. 32.
  Huikeshoven, H., M. De Wit, A. Soeters, T.A. Eggelte, J.E. Landheer enD.L. Leiker (1979)Leprosy Rev. 50, 275–281.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 33. 33.
  Nakane, P.K., enA. Kawaoi (1974)J. Histochem. Cyto-chem. 22, 1084–1091.CrossRefGoogle Scholar
 34. 34.
  Huikeshoven, H., M. De Wit, A. Soeters, J. E. Landheer enD.L. Leiker (1981)Leprosy Rev. 52, 11–18.PubMedGoogle Scholar
 35. 35.
  Adler, F.L., enC-T. Liu (1971)J. Immunol. 106, 1684–1685.PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1981

Authors and Affiliations

 • H. Huikeshoven
  • 1
 1. 1.Scheikundige, Afdeling Tropische HygiëneKoninklijk Instituut voor de TropenAD Amsterdam

Personalised recommendations