Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 3, Issue 1, pp 833–839 | Cite as

Vervangingsmiddelen voor de rode bloedcellen

 • A. M. Soeterboek
Overzichtsartikelen
 • 32 Downloads

Samenvatting

Het onderzoek naar vervangingsmiddelen voor rode bloedcellen heeft geleid tot drie groepen van verbindingen die zuurstof kunnen binden in de longen en zuurstof kunnen afstaan in de weefsels. De ontwikkeling van de synthetische ijzerchelaten (groep 1) verkeert nog in een pril stadium. Dit in tegenstelling tot de fluorkoolstofverbindingen (groep 2) en de stromavrije hemoglobineoplossingen (groep 3) die in het stadium zijn gekomen van de eerste klinische proefnemingen. Het meest vergevorderd zijn de fluorkoolstofverbindingen, die zijn toegepast bij een aantal patiënten zonder dat ernstige bijwerkingen werden waargenomen. Nog onvoldoende is bij deze klinische toepassingen bewezen dat deze fluorkoolstofverbindingen de functie van de rode cellen zodanig hebben overgenomen dat hierdoor levens van mensen konden worden gered.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Clark, L.C., enF. Golan (1966)Science 152, 1755.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 2. Clark, L.C., e.a. (1975)Fed. Proc. 34, 1468–1484.PubMedGoogle Scholar
 3. Devenuto, F., H.I. Friedman, J.R. Neville enC.C. Peck (1979)Surg. Gynecol. Obstet. 149, 417–436.PubMedGoogle Scholar
 4. Friedman, H.I., F. Devenuto, L. Lollini, P. Mellick enT.F. Zuck (1978)Lab. Invest. 39, 167–177;Ibidem (1979)40, 655–667.PubMedGoogle Scholar
 5. Gersonde, K., enC. Nicolau (1980)Bibliotheca Haematol. 46, 81–92.Google Scholar
 6. Geyer, R.P. (1978) In:Blood Substitutes and Plasma Expanders (Jamieson, G.A., enT.J. Greenwalt, Eds.). Alan R. Liss, Inc., New York, 1–21.Google Scholar
 7. Horowitz, B., enA. Mazur (1978) In:Blood Substitutes and Plasma Expanders (Jamieson, G.A., enT.J. Greenwalt, Eds.). Alan R. Liss, Inc., New York, 149–165.Google Scholar
 8. Maugh, T.H. (1979)Science 206, 205.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 9. Messmer, K., e.a. (1978) In:Blood Substitutes and Plasma Expanders (Jamieson, G.A., enT.J. Greenwalt, Eds.). Alan R. Liss, Inc., New York, 175–191.Google Scholar
 10. Mok, W., D. Chen enA. Mazur (1975)Fed. Proc. 34, 1458–1468.PubMedGoogle Scholar
 11. Mollison, P.L. (1979)Blood Transfusion in Clinical Practice, sixth edition. Blackwell Scientific Publishers, Oxford, 166.Google Scholar
 12. Nicolau, C., enK. Gersonde (1979)Naturwissenschaften 66, 563–566.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 13. Pfannkuch, F., enN. Schnoy (1979)Anaesthesist 28, 511–516.PubMedGoogle Scholar
 14. Rabiner, S.F., J.R. Helbert, H. Lopas enL.H. Friedman (1967)J Expl. Med. 126, 1127–1142.CrossRefGoogle Scholar
 15. Savitsky, J.P., J. Doczi, J. Black enJ.D. Arnold (1978)Clin. Pharmacol. Therap. 23, 73–80.CrossRefGoogle Scholar
 16. Schnoy, N., F. Pfannkuch enH. Beisbarth (1979)Anaesthesist 28, 503–510.PubMedGoogle Scholar
 17. Sloviter, H.A. (1975)Fed. Proc. 34, 1484–1494.PubMedGoogle Scholar
 18. Tam, S.-C., J. Blumenstein enJ.T.-F. Wong (1976)Proc. Natl. Acad. Sci. USA 73, 2128–2131;Ibidem (1978)Can. J. Bioch. 56, 981–984.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 19. Zucali, J.R., E.A. Nirand enA.S. Gordon (1979)J. Lab. Clin. Med. 94, 742–746.PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1981

Authors and Affiliations

 • A. M. Soeterboek
  • 1
 1. 1.Apotheek DiaconessenhuisBM Eindhoven

Personalised recommendations