Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 3, Issue 1, pp 769–775 | Cite as

Evaluatie van geneesmiddelen in het verheer

 • J. J. De Gier
Oorspronkelijke Artikelen
 • 9 Downloads

Conclusie

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de ontwikkelde onderzoekmethode in de praktijk een bruikbare methode is voor het aangeven van verschillen in rijgedrag.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Biehl, B. (1979)Brit. J. Clin. Pharmacol. 7, 85S-90S.CrossRefGoogle Scholar
 2. BØ, O., J.F.W. Haffner, O. Langard, J.H. Trumpy, J.E. Bredesen enP.K.M. Lunde (1974)Ethanol and diazepam as causative agents in road traffic accidents. Proceedings of the 6th International Conference on Alcohol, Drugs and Traffic Safety, Toronto, 439–449.Google Scholar
 3. Brown, I.D. (1967)Psychon. Sci. 7, 131–132.CrossRefGoogle Scholar
 4. De Gier, J.J. (1979)Blutalkohol 16, 363–370.Google Scholar
 5. De Gier, J.J., enB.J. 'T Hart (1979)J. Chromatog. Biomed. Appl. 163, 304–309.CrossRefGoogle Scholar
 6. Honkanen, R., L. Ertama, M. Linnoila, A. Alha, I. Lukkari, M. Karlsson, O. Kivluoto enM. Puro (1980)Brit. Med. J. 281, 1309–1318.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 7. Kaempe, B., enJ.B. Dalgaard (1979)Ugeskrift Laeger 141, 1037–1040.Google Scholar
 8. Klonoff, H. (1974)Science 186, 317–324.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 9. Nelemans, F.A. (1968)Ned. Tijdschr. Geneesk. 112, 1862–1866.Google Scholar
 10. Skegg, D.C.G., S.M. Richards enR. Doll (1979)Brit. Med. J. 1, 917–919.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 11. Turk, R.F., A.J. Mcbay enP. Hudson (1974)J. Forensic Sci. 19, 90–97.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 12. Woodhouse, E.J. (1974)The incidence of drugs in fatally injured drivers. Final report U.S. Department of Transportation, DOT-HS-801–016.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1981

Authors and Affiliations

 • J. J. De Gier
  • 1
 1. 1.Afd. Farmacotherapie, Subfaculteit der FarmacieRijksuniversiteit Utrechtge Utrecht

Personalised recommendations