Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 3, Issue 1, pp 716–723 | Cite as

Bereiding van parenteralia in ziekenhuisapotheken

II. Toetsing van recipiënten
 • E. Th. H. G. J. Oremus
 • F. A. Boom
 • B. H. Graatsma
Article

Samenvatting

Glazen flessen met rubber stoppen worden in veel Nederlandse ziekenhuizen als verpakkingsmateriaal van parenterale geneesmiddelen toegepast. Aan verschillende eigenschappen van deze materialen kan bij een in-process controle aandacht worden geschonken. In een vergelijkend onderzoek in zeven Nederlandse ziekenhuisapotheken zijn deze verpakkingsmaterialen gecontroleerd op deeltjesafgifte en kiemgetallen.

Glas en rubber kunnen in belangrijke mate de oorzaak zijn van het vóórkomen van deeltjes in infuusvloeistoffen. Het meten en teilen van deze deeltjes kan een belangrijk toetsingscriterium vormen ten aanzien van de keuze van het materiaal, de fabrikant en de effectiviteit van was- en spoelprocedures. Diverse meetmethodieken worden bij deeltjestellingen toegepast. Vóór- en nadelen van deze methodieken en de keuze van een deeltjesteller, gebaseerd op het principe van lichtblokkade, zullen worden toegelicht.

Production of parenterals in hospital pharmacies

II. Testing of recipients

Abstract

Glass bottles with rubber closures are in most Dutch hospitals the recipients for large and small volume parenterals. During ‘in-process control’, attention can be paid to the various qualities of these materials. In seven Dutch hospital pharmacies we tested the amount of particles and micro-organisms in these recipients before and after washing procedures.

Glass and rubber are important causes to the presence of particulate matter in infusion fluids. Measuring and counting these particles is important with respect to the choice of material, the manufacturer and the effectiveness of washing and rinsing procedures. Various particle counting methods can be used. Advantages and disadvantages of these methods and the choice of a particle counter, based on the principle of light blockage, will be illustrated.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Adams, B.P. (1977)Bull. Parenteral Drug Assoc. 31, 213–226.Google Scholar
 2. Anschel, J. (1977a)Bull. Parenteral Drug Assoc. 31, 47–52;Ibidem (1977b) 302–308.Google Scholar
 3. Blanchard, J., C. Thompson enJ. Schwartz (1976)Am. J. Hosp. Pharm. 33, 144–150.PubMedGoogle Scholar
 4. Boom, F. A. (1980)Pharm. Weekblad 115, 170–181.CrossRefGoogle Scholar
 5. Boom, F.A., B.H. Graatsma enE.Th.H.G.J. Oremus (1981)Pharm. Weekblad 116, 724–730.CrossRefGoogle Scholar
 6. Boyett, J.B., enK.E. Avis (1975)Bull. Parenteral Drug Assoc. 29, 1–17.Google Scholar
 7. Brinkhoff, O. (1977) In:Klinische Anästhesiologie und Intensivtherapie. 14.Infusionslösungen (Ahnefeld, F.W., H. Bergmann, C. Burri, W. Dick, M. Halmágyi, E. Rügheimer, Eds.). Springer-Verlag, Berlijn, 46–53.Google Scholar
 8. Conemans, J.M.H. (1980)Pharm. Weekblad 115, 162–165.CrossRefGoogle Scholar
 9. Fahrig, W. (1955)Pharm. Ind. 17, 494–505.Google Scholar
 10. Garvan, J.M., enB.W. Gunner (1963)Med. J. Aust. II, 140–145;Ibidem (1964)II, 1–6.Google Scholar
 11. Greene, G.E. (1973)Bull. Parenteral Drug Assoc. 27, 195–200.Google Scholar
 12. Helvoet Pharma (1977)Die Vorbehandlung von pharmazeutischen Gummiprodukten.Google Scholar
 13. Kapoor, J., enR. Murty (1977)Pharm. Technol. 1, 79.Google Scholar
 14. Keim, F.M. (1975)Bull. Parenteral Drug Assoc. 29, 46–53.Google Scholar
 15. Klaus, E. (1977) In:Klinische Anästhesiologie und Intensivtherapie. 14.Infusionslösungen (Ahnefeld, F.W., H. Bergmann, C. Burri, W. Dick, M. Halmágyi, E. Rügheimer, Eds.). Springer-Verlag, Berlijn, 54–69.Google Scholar
 16. Lantz, R.J., E.G. Shami enL. Lachman (1976)Bull. Parenteral Drug Assoc. 30, 234–245.Google Scholar
 17. Larsson, N., enA. Biverstedt (1978)Pharm. Ind. 40, 1242–1245.Google Scholar
 18. Leelarasamee, N., S.A. Howard enH. J. Baldwin (1980).J. Parenteral Drug Assoc. 34, 167–174.Google Scholar
 19. Sanga, S.V. (1979)J. Parenteral Drug Assoc. 33, 61–67.Google Scholar
 20. Scothorn, W.W., T.J. Roseman enW.E. Hamlin (1976)Bull. Parenteral Drug Assoc. 30, 105–117.Google Scholar
 21. Turco, S., enN. M. Davis (1973)Hosp. Pharm. 8, 137–140.Google Scholar
 22. United States Pharmacopeia (1980) 20th Revision. Mack Publishing Co., Easton, Pennsylvania.Google Scholar
 23. Whyte, W., R. Hodgson enP.V. Bailey (1979)Pharm. J. 223, 173–174, 177.Google Scholar
 24. Wood, R.T. (1980)J. Parenteral Drug Assoc. 34, 286–294.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1981

Authors and Affiliations

 • E. Th. H. G. J. Oremus
  • 1
 • F. A. Boom
  • 2
 • B. H. Graatsma
  • 3
 1. 1.Apotheek Academisch Ziekenhuis GroningenRB Groningen
 2. 2.Apotheek SlotervaartziekenhuisAmsterdam
 3. 3.Apotheek Academisch Ziekenhuis DijkzigtRotterdam

Personalised recommendations