Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 3, Issue 1, pp 699–703 | Cite as

Controle van autoclaven in het ziekenhuis

 • J. Dankert
 • M. H. Been
 • J. B. Zijlstra
Article
 • 11 Downloads

Abstract

During the last six years hospital autoclaves have been tested by a team formed from members of the technical department and the department of hospital epidemiology. The engineers controlled the technical outfit and the technical infection control officer performed measurements of the temperature, the steam penetration, the maintenance of the vacuum depth, the length of the different process periods and the bacteriological tests.

The results showed that all ten newly installed textile autoclaves did not function well and that the sterility of the load could not be guaranteed. Four newly installed autoclaves for sterilising infusion fluids did not reach the sterilisation temperature and sterilised for too short a period due to various reasons. The cooling process of these autoclaves reduced the temperature of the fluid insufficiently. It was necessary to make considerable technical improvements before the sterilisation process was optimal. The annual technical service control in conjunction with the functional tests revealed that 50% of the thirty textile autoclaves did not function well, while all three autoclaves used for sterilisation of infusion fluids had severe breakdowns. Daily bacteriological tests were done in six of such autoclaves and four textile autoclaves. Despite the intensive control programme some autoclaves showed poor test results. We conclude from our findings that all autoclaves should be tested regularly in an on-going programme.

Samenvatting

De afgelopen zes jaar werd de controle van ziekenhuisautoclaven in nauwe samenwerking tussen de technische dienst, de afdelingen en de dienst Ziekenhuisepidemiologie uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek tonen aan dat technisch goede autoclaven niet altijd juist functioneren.

Bij alle nieuw geïnstalleerde autoclaven ten behoeve van het steriliseren van textiel e.d., waren de resultaten van een aantal procestechnische en bacteriologische controles onvoldoende. De vier nieuwe vloeistofautoclaven functioneerden eveneens niet goed.

Textiel- en vloeistofautoclaven vertoonden na de periodieke onderhoudsbeurten dikwijls tekortkomingen. Na 28 van de 75 onderhoudsbeurten waren bij vijftien van de dertig autoclaven de resultaten van de controles niet goed vanwege een onjuiste procesinstelling, onvoldoende ontluchting in de voorvacuümfase en het gebruik van stoom van onvoldoende kwaliteit. Bij de drie vloeistofautoclaven was na alle tien onderhoudsbeurten het sterilisatieproces onvoldoende. Ondanks de regelmatige onderhoudsbeurten waren de controles die iedere dag werden verricht bij vier textiel- en zes vloeistofautoclaven, soms niet goed. De bevindingen van de controles tonen aan dat de controle van autoclaven in ziekenhuizen regelmatig moet worden verricht door een team in nauw overleg met de betrokken afdelingen.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Dankert, J., J. Oldhoff enJ.S. Kuipers (1969)Ned. Tijdschr. Geneesk. 113, 1341–1345.Google Scholar
 2. Dankert, J., M.H. Been enJ.B. Zijlstra (1979)Het ziekenhuis 9, 354–358.Google Scholar
 3. Eickhoff, T.C. (1962)Surg. Gynecol. Obstet. 114, 102–105.PubMedGoogle Scholar
 4. Knox, R., enJ.K. Pickerill (1964)Lancet I, 1318–1321.CrossRefGoogle Scholar
 5. Maki, D.G., F.S. Rhame, D.C. Mackel enJ.V. Bennett (1976)Am. J. Med. 60, 471–476.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 6. Medical Research Council (1964)Lancet II, 193–195.Google Scholar
 7. Meers, P.D., M.W. Calder, M.M. Mazhar enG.M. Laurie (1973)Lancet II, 1189–1191.CrossRefGoogle Scholar
 8. Siem, T.H. (1968)Ned. Tijdschr. Geneesk. 112, 249–258.Google Scholar
 9. Wensinck, F. (1980)Steriliseren en Steriliteit, 2e druk. Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage, 28–33.Google Scholar
 10. Werner, H.P. (1974)Hlth. Lab. Sci. 11, 99–103.Google Scholar
 11. Wittig, J.R., H. Dunkelberg, E.H. Pfeiffer enH.P. Werner (1976)Zbl. Bakt. Hyg. I. Abt. Orig. B.161, 408–416.Google Scholar
 12. Zanen, H.C. (1966)Ned. Tijdschr. Geneesk. 110, 1852–1856.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1981

Authors and Affiliations

 • J. Dankert
  • 1
 • M. H. Been
  • 1
 • J. B. Zijlstra
  • 1
 1. 1.Laboratorium voor Medische Microbiologie en ZiekenhuisepidemiologieAcademisch Ziekenhuis GroningenRB Groningen

Personalised recommendations