Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 3, Issue 1, pp 695–698 | Cite as

Toevoegingen aan infusievloeistoffen: kwaliteitsbewaking

 • M. Laseur
Article
 • 19 Downloads

Intravenous admixture: Quality-control

Abstract

In The Netherlands intravenous admixture is still mostly a responsibility of the nursing profession. Keeping in mind the nature of procedures, this situation is extremely discussable.

The hazards associated with the contamination of intravenous infusions during use on the hospital wards are highlighted. Some suggestions are made about a possible way of quality control.

Samenvatting

In Nederland is het toevoegen van geneesmiddelen aan infusievloeistoffen veelal nog een taak die is gedelegeerd aan de verpleging. Gezien de aard van de handelingen is deze situatie uiterst discutabel.

In deze voordracht wordt een overzicht gegeven van de verschillende manieren waarop contaminatie tijdens het gebruik van infusievloeistoffen kan optreden. Enige suggesties omtrent de punten waarop kwaliteitsbewaking kan worden toegespitst, worden aangegeven.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Holmes, C.J., enM.C. Allwood (1978)Inter. J. Pharmaceutics 1, 133;Ibidem (1979)J. Appl. Bacteriol. 46, 247.CrossRefGoogle Scholar
 2. Maki, D.G., enW.T. Martin (1975)J. Infect. Diseases 131, 267.CrossRefGoogle Scholar
 3. Maki, D.G., D.A. Goldman enF.S. Rhame (1973)Ann. Internal Med. 79, 867.CrossRefGoogle Scholar
 4. Michaels, I., enB. Ruebner (1953)Lancet I, 772–774.CrossRefGoogle Scholar
 5. O'hare, J.M., M.W. Shapiro enF.V. Creeden (1953)Am. J. Surg. 85, 658–663.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 6. Rahme, F.S., B.G. Maki enJ.V. Bennett (1979) In:Hospital Infections (Bennett, J.V., enP.S. Brachman, Eds.). Little Brown Co., Boston, 433–442.Google Scholar
 7. Stolar, M.H. (1980)Am. J. Hosp. Pharm. 37, 798.Google Scholar
 8. Weyrach, H.M., enJ.B. Bassett (1951)Stanford Medical Bulletin 9, 25.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1981

Authors and Affiliations

 • M. Laseur
  • 1
 1. 1.Apotheek Academisch ZiekenhuisRB Groningen

Personalised recommendations