Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 3, Issue 1, pp 621–627 | Cite as

Geneesmiddelen via een infuus

I. Hoe varieert de bloedconcentratie met de fluctuatie van de infusiesnelheid?
 • A. Steenhoek
Oorspronkelijke Artikelen

Samenvatting

Factoren die de grootte bepalen van de variatie van de bloedconcentratie van per intraveneus infuus gegeven geneesmiddelen, worden beschreven. Vooral de halfwaardetijd en de therapeutische marge van het geinfundeerde geneesmiddel bepalen de frequentie waarmee de infusiesnelheid dient te worden gecontroleerd respectievelijk gecorrigeerd.

Abstract

A description is given of factors determining the magnitude of the variation of the blood concentration of drugs given by intravenous infusion. Especially the halflife and the therapeutic range of the infused drug determine the frequency with which the infusion rate has to be controlled respectively corrected.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Ariëns, E.J., enA.M. Simonis (1980)Pharm. Weekblad 115, 915–929.CrossRefGoogle Scholar
 2. Lammers, W., F.A. Nelemans, Th.J. Bouwman, J. Van Noordwijk enW.M. Rosinga (1975)Algemene Farmacotherapie. 3e Druk. Stafleu's Wetenschappelijke Uitgeversmaatschappij NV, Leiden, 30.Google Scholar
 3. Levy, R.H., J.S. Lockard, I.H. Patel enW.C. Congdon (1977)J. Pharm. Sci. 66, 1154–1156.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 4. Nakano, S., enL.E. Hollister (1978)Clin. Pharmacol. Therap. 23, 199–203.CrossRefGoogle Scholar
 5. Patel, I.H., R.H. Levy enJ.S. Lockard (1977)J. Pharm. Sci. 66, 650–653.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 6. Romero, J.A., M. Zatz, J.W. Kebabian enJ. Axelrod (1975)Nature 258, 435–436.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 7. Thien, Th.A., F.T.M. Huysmans, P.G.G. Gerlag, R.A.P. Koene enP.G.A.B. Wijdeveld (1979)Clin. Pharmacol. Therap. 25, 759–799.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1981

Authors and Affiliations

 • A. Steenhoek
  • 1
 1. 1.MariaziekenhuisAD Tilburg

Personalised recommendations