Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 3, Issue 1, pp 604–610 | Cite as

Beschrijving van de samenwerking tussen een Rotterdamse huisartsen- en een apothekersgroep

 • G. Th. Van De Poel
 • E. Van Der Does
 • M. Pannevis
Article
 • 15 Downloads

Conclusies

Naar aanleiding van bovengenoemde samenwerkingservaringen huisarts-apotheker kunnen de volgende conclusies worden getrokken:
 • samenwerking tussen een groep van 13 huisartsen en 5 apothekers bleek haalbaar en bestendig ondanks mutaties in beide groepen;

 • er is daarvoor een duidelijke structuur nodig, die door de groep moet worden opgebouwd naar eigen behoefte;

 • het blijkt mogelijk het voorschrijfgedrag voor een groot gedeelte, ook in verloop van tijd, onderling af te stemmen en zo te houden;

 • door samenwerking wordt kennis vergroot;

 • door samenwerking wordt vertrouwen in elkaar bevorderd, raakt men beter op de hoogte van elkaars werkwijze en wordt verwarring bij waarneming voorkomen, hetgeen de patiënt ten goede kan komen;

 • arts en apotheker krijgen ook een veel duidelijker beeld van eigen en elkaars mogelijkheden en beperkingen;

 • er wordt een duidelijk beroep gedaan op de deskundigheid van de apotheker, met name waar het de voorlichting aan artsen betreft;

 • indien bepaalde aspecten van de farmacotherapie door samen te werken eenmaal goed lopen, kunnen vanuit dit operationele samenwerkingsverband andere aspecten worden aangevat. Bijvoorbeeld het voorschrijven middels de generieke naam, het patiëntengeneesmiddelenpaspoort, de relatie voorschrijf- en verwijsgedrag enz.;

 • uitbouwen van de samenwerking kan leiden tot een vorm van collegiale toetsing en scholing waarmee zowel de hulpvrager als de hulpverlener is gebaat.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Bruin, H.J. De., J.M.E.V. Dolmans enA. Nelemans (1977)Medisch Contact 32, 1149.Google Scholar
 2. Deys-Tryssenaar, J., enH. P. Deys (1978)Pharm. Weekblad 113, 220.Google Scholar
 3. Hulten, R. Van (1978)Ontstaan en funktioneren van formularia in de 1e-lijnsgezondheidszorg. Doctoraalscriptie farmacie, Groningen. or]Landelijk Instituut Samenwerkende Ziekenfondsen (LISV) (1975)Jaarboek.Google Scholar
 4. Querido, A. (1955)Inleiding tot een integrale geneeskunde. Leiden.Google Scholar
 5. Repertorium verpakte geneesmiddelen (1978) Uitgeverij De Toorts, Haarlem.Google Scholar
 6. Zelfmedicatie (1979) Nefarma, Utrecht.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1981

Authors and Affiliations

 • G. Th. Van De Poel
 • E. Van Der Does
 • M. Pannevis

There are no affiliations available

Personalised recommendations