Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 3, Issue 1, pp 462–464 | Cite as

Enige toepassingen van personal (home) computers

 • H. J. Huizing
 • G. J. Boelema
Uit en Voor de Praktijk
 • 9 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Amstel, J. J. Van (1979)Basic. Academic Service, 's-Gravenhage.Google Scholar
 2. Anonymus (1980) Methadondistributie met microcomputer in gemeente-apotheek.Computable, 28 maart, 19.Google Scholar
 3. Boelema, G. J. (1978)Pharm. Weekblad 113, 1174.Google Scholar
 4. Guido, R. (z.j.)Calculating with basic. Scelbi, USA.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1981

Authors and Affiliations

 • H. J. Huizing
  • 1
 • G. J. Boelema
  • 2
 1. 1.Laboratorium voor Farmacognosie en Galenische FarmacieAW Groningen
 2. 2.Laboratorium voor Farmaceutische en Analytische ChemieAW Groningen

Personalised recommendations