Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 3, Issue 1, pp 304–310 | Cite as

De kwaliteitscontrole van water voor injectie

 • H. M. H. Scheepstra
 • B. T. Visser
 • C. Baggerman
Article

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Federal Register (1976)41, no. 106.Google Scholar
 2. Geiger, Ph. L. (1840)Handboek der Artsenijbereidkunde, 4e druk. Uitg. C. C. van der Hoek, Leiden.Google Scholar
 3. Geldreich. E. E., H. D. Nash, D. J. Reasover enR. H. Taylor (1975)J. Am. Water Works Assoc. 67, 177.Google Scholar
 4. Hoiss, J. (1980)Pharm. Technol. 4, 63.Google Scholar
 5. Kreeftenberg, J. G., H. G. Loggen, J. D. Van Ramshorst enE. C. Beuvery (1977)Develop. Biol. Standard. 34, 15.Google Scholar
 6. Nederlandsche Apotheek (1851) Algemeene Lands-drukkerij, 's-Gravenhage.Google Scholar
 7. Nen 6550 (1979)Bacteriologisch onderzoek van water, bepaling van het koloniegetal op glucose gistextractagar bij 37‡C. Google Scholar
 8. Schoorl, N. (1927)Commentaar op de Ned. Farm. Ed. V. Oosthoek's Uitgeversmaatschappij, Utrecht.Google Scholar
 9. Sullivan, J. D., F. M. Valois, S. W. Watson (1976) In:Mechanismus in Bacterial Toxinology (Bernheimer, A. W., Ed.). John Wiley and Sons Ltd., New York.Google Scholar
 10. Toohil, J. P. (1978)Energy saving methods for producing distilled water. Barnstead Company, Boston.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1981

Authors and Affiliations

 • H. M. H. Scheepstra
  • 1
 • B. T. Visser
  • 1
 • C. Baggerman
  • 1
 1. 1.Nederlands Produktielaboratorium voor Bloedtransfusieapparatuur en InfusievloeistoffenCX Amsterdam

Personalised recommendations