Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 3, Issue 1, pp 265–267 | Cite as

Verslag van de werkzaamheden van de Commissie van Voorbereiding voor het Postacademisch Onderwijs in de Pharmacie over het jaar 1980

Verslagen en Mededelingen
  • 7 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1981

Personalised recommendations