Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 3, Issue 1, pp 193–196 | Cite as

Wetenschappelijke Mededelingen

 • G. De Weerd
 • J. K. Boeijinga
Article
 • 12 Downloads

Conclusie

Wanneer na selectie van gemotiveerde cholelithiasislijders op deze therapie wordt ingesteld, dan zal moeten worden gekozen voor het middel met de minste bijwerkingen, i.c. UDCA. Bij deze toepassing komt ondermeer minder frequent diarree voor en UDCA heeft een grotere werkzaamheid waardoor met een lagere dosis kan worden volstaan.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Bateson, M. C., enJ. Igbal (1979)Lancet II, 151.CrossRefGoogle Scholar
 2. Bell, G. D., B. Whitney enR. H. Dowling (1972)Lancet II, 1213.CrossRefGoogle Scholar
 3. Bennion, L. J., R. L. Ginsberg, M. B. Garnick enP. H. Bennett (1976)New Engl. J. Med. 294, 189.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 4. Chadwich, V. S., e.a. (1976)Gastroenterology 71, 900.Google Scholar
 5. Gadacz, T. R., e.a. (1976)Gastroenterology 70, 1125.PubMedGoogle Scholar
 6. Heywood, R., e.a. (1973)Lancet II, 1021.CrossRefGoogle Scholar
 7. Hofmann, A. F. (1977)Am. J. Clin. Nutr. 30, 993.PubMedGoogle Scholar
 8. Hofmann, A. F., e.a. (1978)J. Am. Med. Assoc. 239, 1138–1144.CrossRefGoogle Scholar
 9. Informatie over nieuwe geneesmiddelen (1979)Pharm. Weekblad 114, 1341–1343.Google Scholar
 10. Iser, J. H., e.a. (1975)New Engl. J. Med. 293, 378.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 11. Maton, P. N., G. M. Murphy enR. H. Dowling (1977)Lancet II, 1297–1301.CrossRefGoogle Scholar
 12. Maudgal, D. P., R. Bird enT. C. Northfield (1979)Brit. Med. J. 1, 922.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 13. Nakawaga, S., enI. Makino (1977)Lancet II, 367–369.CrossRefGoogle Scholar
 14. Pagter, A. G. F. De, G. P. Van Berge Henegouwen, K.-H. Brandt enF. B. Bronkhorst (1979)Ned. Tijdschr. Geneesk. 123, 881.Google Scholar
 15. Salen, G., G. Nicolau enS. Shefer (1973)Clin. Res. 21, 523.Google Scholar
 16. Salvioli, G., e.a. (1977)Arch. Hell. Med. Soc. (suppl.) 3, 21.Google Scholar
 17. Salvioli, G., enR. Salati (1979)Gut 20, 698.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 18. Small, D. M. (1976)New Engl. J. Med. 294, 219.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 19. Thistle, J. L., enL. J. Schoenfield (1971)Gastroenteronology 61, 488–496.Google Scholar
 20. Thistle, J. L., enA. F. Hofmann (1973)New Engl. J. Med. 289, 655.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 21. Volpi, C., G. Ciravegna enA. Canepa (1979)Current Therap. Res. 26, 225.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1981

Authors and Affiliations

 • G. De Weerd
  • 1
 • J. K. Boeijinga
  • 2
 1. 1.Student farmacieRijksuniversiteit LeidenThe Netherlands
 2. 2.Internist, afd. Farmacologie en Farmacotherapie, Subfaculteit FarmacieRijksuniversiteit LeidenThe Netherlands

Personalised recommendations