Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 3, Issue 1, pp 147–151 | Cite as

Bjdrage tot de bibliografie van de Amsterdamse farmacopee

  • D. A. Wittop Koning
Geschiedenis van de Farmacie
  • 16 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

  1. Daems, W. F., enL. J. Vandewiele (1955)Noorden Zuid-Nederlandse stedelijke pharmacopeeën. Joppe, Antwerpen.Google Scholar
  2. Facsimile of the first Amsterdam Pharmacopoea 1636 (1961) B. de Graaf, Nieuwkoop.Google Scholar
  3. Vandewiele, L. J. (1960)Pharm. Tijdschr. voor België. Google Scholar
  4. Wielen, P. Van Der (1936)Pharm. Weekblad 73, 545–564;Ibidem (1936)Ned. Tijdschr. Geneesk. 80, 1917–1936.Google Scholar
  5. Wittop Koning, D. A. (1950)Pharm. Weekblad 85, 801–803.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1981

Authors and Affiliations

  • D. A. Wittop Koning

There are no affiliations available

Personalised recommendations