Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 3, Issue 1, pp 93–100 | Cite as

Influenza: Epidemiologie en preventie

 • N. Masurel
Article
 • 15 Downloads

Abstract

The morbidity and mortality rates of influenza in The Netherlands are discussed. The great impact of influenza on public life is emphasised. The assignment to health authorities to combat the ‘last modern plague’ influenza is corroborated by international and national influenza centres guided by theWho. The antigenic variation in manifestations of the influenza virus, the so-called recycling, and the relation between influenza A viruses of man and animals play the most important part in influenza epidemiology. The study of these aspects is stressed as being essential in finding an effective solution for the influenza problem. The composition of influenza vaccines is described and the currently available vaccines are compared. Future developments in and indications and contra-indications for influenza immunisation are discussed.

Samenvatting

Het ziektecijfer en de sterfte aan influenza in Nederland worden besproken. De grote invloed van influenza op de samenleving wordt benadrukt. Aan de opdracht aan gezondheidsautoriteiten tot bestrijding van de volksziekte influenza wordt meegewerkt door internationale en nationale centra onder leiding van deWho. De antigene wisselingen in verschijningsvorm, de zgn. kringloop, van het influenzavirus en de relatie tussen influenza A-virussen bij mens en dier speien de hoofdrol in de influenza-epidemiologie. Alleen het op de voet volgen van deze aspecten vormt momenteel een mogelijkheid tot effectieve bestrijding van influenza. De samenstelling van de influenzavaccins wordt aangegeven en de nu beschikbare vaccins worden opgesomd. Tevens wordt ingegaan op toekomstige ontwikkelingen in en de indicaties en contra-indicaties voor immunisatie tegen influenza.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Geraadpleegde literatuur

 1. Barry, D. W., R. E. Mayner, J. M. Meisler enE. B. Seligmann jr. (1977)J. Infect. Diseases 136, S407.CrossRefGoogle Scholar
 2. Davenport, F. M. (1977)Med. Microbiol. Immunol. 164, 69;Ibidem (1979)Postgraduate Med. J. 55, 78.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 3. Davenport, F. M., A. V. Hennessy, H. F. Maassab, E. Minuse, L. C. Clark, G. D. Abrams enJ. R. Mitchell (1977)J. Infect. Diseases 136, 17.CrossRefGoogle Scholar
 4. Glezen, W. P. (1977)Am. J. Diseases Children 131, 628.Google Scholar
 5. Heijtink, R. A., enN. Masurel (1976)Ned. Tijdschr. Geneesk. 120, 1682.Google Scholar
 6. Hilleman, M. R., R. E. Weibel, E. B. Buynak enV. M. Villarejos (1975)Praxis 64, 98.Google Scholar
 7. Influenza in the world (1980) Recommended composition of influenza vaccines for use in the 1980–1981 season.Weekly Epidemiological Record (WHO) 55, 73.Google Scholar
 8. Influenza: the WHO programme (1979)WHO Chronicle 33, 7.Google Scholar
 9. Kilbourne, E. D. (1977)J. Am. Med. Assoc. 237, 1225;Ibidem (1975)Acta Med. Scand. 576, 45;Ibidem (1978)J. Immunol. 120, 1447.CrossRefGoogle Scholar
 10. Masurel, N. (1968)Maandschr. Kindergeneesk. 36, 207;Ibidem (1969)Lancet I, 907;Ibidem (1976)Lancet II, 244.PubMedGoogle Scholar
 11. Masurel, N., enF. E. Andre (1978)Lancet I, 144.CrossRefGoogle Scholar
 12. Masurel, N., enW. J. J. Anker (1978)Ned. Tijdschr. Geneesk. 122, 383.Google Scholar
 13. Masurel, N., enW. J. J. Anker enF. E. Nommensen (1974)Lancet II, 1076.CrossRefGoogle Scholar
 14. Masurel, N., enW. M. Marine (1973)Am. J. Epidem. 97, 44.Google Scholar
 15. Masurel, N., enJ. Mulder (1966)Bull. World Health Organ. 34, 885.PubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 16. Mulder, J., enN. Masurel (1958)Lancet I, 810.CrossRefGoogle Scholar
 17. Schild, G. C. (1979)Postgraduate Med. J. 55, 87.CrossRefGoogle Scholar
 18. Tyrrell, D. A. J. (1978)Lancet I, 196;Ibidem (1980)Spectrum no. 167, 10.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1981

Authors and Affiliations

 • N. Masurel
  • 1
 1. 1.Erasmus Universiteit Rotterdam, afd. VirologieDR Rotterdam

Personalised recommendations