Advertisement

De Economist

, Volume 107, Issue 1, pp 16–39 | Cite as

Bijdrage tot de theorie van de commerciele prijspolitiek

 • W. J. van de Woestijne
Article
 • 14 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 3).
  De hier volgende wiskundige afleiding is ontleend aan: Aitchison and Brown, The lognormal Distribution, Cambridge University, Press 1957, blz. 22–23.Google Scholar
 2. 5).
  Zie W. J. van de Woestijne, Theoretische beschouwingen over het waardeprobleem en enkele practische toepassingen, De Economist, februari 1956, blz. 104–105.Google Scholar
 3. 6).
  Zie W. J. van de Woestijne, Prijs- en kwaliteitspolitiek, Economisch-Statistische Berichten, 6 juni 1956.Google Scholar

Copyright information

© De Erven F. Bohn 1959

Authors and Affiliations

 • W. J. van de Woestijne

There are no affiliations available

Personalised recommendations