Acta Mathematica Academiae Scientiarum Hungarica

, Volume 9, Issue 3–4, pp 395–434

Maximum-Minimum Sätze über Graphen

  • T. Gallai
Article

DOI: 10.1007/BF02020271

Cite this article as:
Gallai, T. Acta Mathematica Academiae Scientiarum Hungaricae (1958) 9: 395. doi:10.1007/BF02020271

Copyright information

© Akadémiai Kiadó 1958

Authors and Affiliations

  • T. Gallai
    • 1
  1. 1.Budapest

Personalised recommendations