Netherlands Journal of Plant Pathology

, Volume 77, Issue 5, pp 168–174

The relation of mansonones to resistance against dutch elm disease and their accumulation, as induced by several agents

 • D. M. Elgersma
 • J. C. Overeem
Article

DOI: 10.1007/BF02000008

Cite this article as:
Elgersma, D.M. & Overeem, J.C. Netherlands Journal of Plant Pathology (1971) 77: 168. doi:10.1007/BF02000008

Abstract

No evidence was found that mansonones E and F, which accumulated in elms after infection withCeratocystis ulmi, were responsible for resistance against Dutch elm disease inUlmus hollandica cl. 390. Furthermore, production of mansonones inU. americana was only about one-fifteenth of that inU. hollandica cl. ‘Belgica’. Yet both are susceptible to Dutch elm disease.

Induction of these compounds was not specific, for accumulation occurred not only after introduction of crude toxin ofC. ulmi, but also after inoculation withVerticillium albo-atrum and after introduction of H2SO4 or ethanol.

The dark discolouration of the wood after toxin treatment was restricted to the lower part of the stem. No mansonones could be detected in the non-discoloured higher parts of the stem or from the necrotic or wilted leaves.

Samenvatting

Er werd geen aanwijzing gevonden dat mansononen E en F, die na infectie metC. ulmi gevormd worden, verantwoordelijk zijn voor de resistentie tegen de iepziekte inU. hollandica cl. 390 (Tabel 1).

U. americana bevat ongeveer 15 maal zo weinig van deze stoffen alsU. hollandica cl. ‘Belgica’, terwijl beide vatbaar zijn.

De inductie van de synthese van deze stoffen bleek niet specifiek te zijn, omdat bij chemische beschadiging met H2SO4 of ethanol ook mansononen gevormd werden.

De donkere verkleuring van het hout bleek na toxine toediening beperkt tot het onderste gedeelte van de stam. Geen mansononen werden gevonden in hoger gelegen, niet verkleurde stamgedeelten of in de necrotische en verwelkte bladeren.

Copyright information

© Koninklijke Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging 1971

Authors and Affiliations

 • D. M. Elgersma
  • 1
  • 2
 • J. C. Overeem
  • 1
  • 2
 1. 1.Fytopathologisch Laboratorium ‘Willie Commelin Scholten’Baarnthe Netherlands
 2. 2.Organisch Chemisch Instituut TNOUtrechtthe Netherlands

Personalised recommendations