Advertisement

Netherlands Journal of Plant Pathology

, Volume 81, Issue 3, pp 102–106 | Cite as

Filamentous and polyhedral virus-like particles in Boletus edulis

 • H. Huttinga
 • H. J. Wichers
 • Annemarie Dieleman-Van Zaayen
Article

Abstract

In the north-east and east of the Netherlands a disease ofBoletus edulis was noticed. Symptoms are described. The name ‘little-cap disease’ is proposed. In all cell-free preparations made from diseased, but also from healthy carpophores polyhedral virus-like particles about 33 nm and 42 nm in diameter were observed, the 33 nm particles prevailing. Occasionally a few polyheral particles of about 28 nm were isolated from healthy and diseased carpophores. Some healthy and diseased mushroom samples yielded filamentous virus-like particles about 500 nm long and 13 nm wide, with an axial canal. To our knowledge no other filamentous virus-like particles have been isolated from fungi so far. The role of the virus-like particles inB. edulis and the cause of ‘little-cap disease’ are still unknown.

Samenvatting

In het noordoosten en het oosten van Nederland werd een ziekte waargenomen in eekhoorntjesbrood,Boletus edulis, waarvan de symptomen worden beschreven. Naar het meest karakteristieke symptoom wordt de naam ‘kleine-hoedjesziekte’ voorgesteld. Aangezien een analoog ziektebeeld voorkomt bij viruszieke champignons en ook beschreven is voor enkele wilde paddestoelen, die waarschijnlijk virusziek zijn, werden zieke boleten onderzocht op de aanwezigheid van virus. In celvrije preparaten van zieke, maar ook van gezonde boleten werden steeds veelvlakkige virusachtige deeltjes gevonden met doorsneden van 33 en 42 nm; de 33 nm-deeltjes waren het talrijkste. Af en toe werden uit gezond en ziek materiaal weinige veelvlakkige deeltjes van 28 nm geïsoleerd. Enkele monsters van gezonde zowel als van zieke boleten, leverden preparaten op met draadvormige deeltjes van ongeveer 500 nm lang en 13 nm dik, voorzien van een centrale holte. De betekenis van de virusachtige deeltjes inB. edulis en de oorzaak van de ‘kleine-hoedjesziekte’ zijn nog duister.

Uit schimmels werden nog niet eerder draadvormige virusachtige deeltjes geïsoleerd. De draadvormige deeltjes uitB. edulis vertonen uiterlijk overeenkomst met virussen uit de aardappelvirus X-groep (Potexvirus groep).

Keywords

Plant Pathology Naam Mushroom Sample Axial Canal Boletus Edulis 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Blattný, C., 1966. Viröse Mikrokefalie beiLaccaria sp. und weiteren Pilzarten. Česká Mykol. 20:215.Google Scholar
 2. Blattný, C. & Králík, O., 1968. A virus disease ofLaccaria laccata (Scop. ex Fr.) Cooke and some other fungi. Česká Mykol. 22:161–166.Google Scholar
 3. Blattný, C. & Pilát, A., 1957. Die Möglichkeit der Existenz von Virosen bei den Hutpilzen. Česká Mykol. 11:205–211.Google Scholar
 4. Dieleman-van Zaayen, A., 1967. Virus-like particles in a weed mould growing on mushroom trays. Nature, Lond. 216:595–596.Google Scholar
 5. Dieleman-van Zaayen, A., 1969. A virus disease of cultivated mushrooms in the Netherlands. Mushroom Sci. 7:213–220.Google Scholar
 6. Hollings, M. & Stone, O. M., 1971. Viruses that infect fungi. A. Rev. Phytopath. 9:93–118.Google Scholar
 7. Kammen, A. van, 1967. Purification and properties of the components of cowpea mosaic virus, Virology 31:633–642.PubMedGoogle Scholar
 8. Lemke, P. A. & Nash, C. H., 1974. Fungal viruses. Bact. Rev. 38:29–56.PubMedGoogle Scholar
 9. Nienhaus, F. & Stille, B., 1965. Übertragung des Kartoffel-X-Virus durch Zoosporen vonSynchytrium endobioticum. Phytopath. Z. 54:335–337.Google Scholar
 10. Schisler, L. C., Sinden, J. W. & Sigel, E. M., 1967. Etiology, symptomatology, and epidemiology of a virus disease of cultivated mushrooms. Phytopathology 57:519–526.Google Scholar

Copyright information

© Koninklijke Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging 1975

Authors and Affiliations

 • H. Huttinga
  • 1
 • H. J. Wichers
  • 2
 • Annemarie Dieleman-Van Zaayen
  • 3
 1. 1.Instituut voor Plantenziektenkundig OnderzoekWageningenthe Netherlands
 2. 2.Eefdethe Netherlands
 3. 3.Proefstation voor de ChampignoncultuurHorst-Americathe Netherlands

Personalised recommendations