Advertisement

Netherlands Journal of Plant Pathology

, Volume 94, Issue 2, pp 49–56 | Cite as

Virus elimination by meristem-tip culture from a range of Alstroemeria cultivars

 • F. A. Hakkaart
 • Joke M. A. Versluijs
Article

Abstract

A technique for virus elimination by meristem culture was developed for a range ofAlstroemeria cultivars. Meristems were excised from the rhizome tips and placed on a medium with indole-3-butyric acid, the required concentration of which was cultivar dependent: Six to eight weeks after dissection a shoot had formed which was transferred to a medium without growth regulators. On filter paper bridges, in a liquid medium, root formation was better than on a solid medium. In many cases a new rhizome developed. If not, the plantlet eventually died. Transfer into soil was more successful with the plantlets rooted in liquid medium than with those rooted in solid medium. Virus elimination was cultivar dependent, but in most cultivars plants resulting negatively in serological tests could be obtained. After repeated testing and selection for horticultural properties these plants may be used to start high quality mother plots.

Samenvatting

Een techniek werd ontwikkeld om door middel van meristeemcultuur virus te elimineren uit een aantalAlstroemeria cultivars. De meristemen werden uit de toppen van de rhizomen geprepareerd en op een voedingsbodem met IBA als auxine geplaatst. De IBA-concentratie nodig voor scheutvorming was afhankelijk van de cultivar. Na een periode van zes tot acht weken had het meristeem zich ontwikkeld tot een scheutje, dat vervolgens werd overgebracht op een voedingsbodem zonder groeistoffen. In ongeveer twee maanden vormden zich dan wortels. Deze wortelvorming was beter op een vloeibare voedingsbodem met papieren bruggetjes dan op een vaste voedingsbodem van agar. In veel, maar niet in alle gevallen, vormde zich ook een nieuw rhizoom. Indien geen rhizoom werd gevormd stierf de plant. Gewortelde plantjes groeiden beter in grond indien de beworteling op papieren bruggetjes had plaatsgevonden. Het succes van het elimineren van hetAlstroemeria-mozaïek virus hing af van de cultivar. Na herhaalde toetsing kunnen de negatief reagerende planten worden gebruikt voor de opbouw van een partij gezonde moederplanten. Op deze manier kan de kwaliteit van het uitgangsmateriaal vanAlstroemeria worden verbeterd.

Keywords

Solid Medium Root Formation Cultivar Plant Virus Elimination Meristem Culture 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Hakkaart, F.A. & Versluijs, J.M.A., 1985. Viruses ofAlstroemeria and preliminary results of meristem culture. Acta Horticulturae 164: 71–75.Google Scholar
 2. Hussey, G., Hilton, J. & Lumsden, P., 1980. In vitro propagation ofAlstroemeria. Annual Report John Innes Institute 1979: 56–57.Google Scholar
 3. Kromer, K. & Kukulczanka, K., 1985. In vitro cultures of meristem tips ofCanna indica (L.). Acta Horticulturae 167: 279–285.Google Scholar
 4. Murashige, T. & Skoog, F., 1962. A revised medium for rapid growth and bioassay with tobacco tissue cultures. Physiologia plantarum 15: 473–497.Google Scholar
 5. Lin, W.C. & Monette, P.L., 1987. In vitro propagation ofAlstroemeria ‘Alsaan’. Plant Cell, Tissue and Organ Culture 9: 29–35.Google Scholar
 6. Quak, F., 1974. Het virusvrij maken van volledig met virus besmette rassen van cultuurgewassen. Jaarverslag 1973, Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek: 52.Google Scholar
 7. Snir, I., 1983. A micropropagation system for sour cherry. Scientia Horticulturae 19: 85–90.CrossRefGoogle Scholar
 8. Ziv, M., Kanterovitz, R. & Halevy, A.H., 1973. Vegetative propagation ofAlstroemeria in vitro. Scientia Horticulturae 1: 271–277.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Koninklijke Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging 1988

Authors and Affiliations

 • F. A. Hakkaart
  • 1
 • Joke M. A. Versluijs
  • 2
 1. 1.Research Institute for Plant Protection (IPO)Wageningenthe Netherlands
 2. 2.Research Station for FloricultureAalsmeerthe Netherlands

Personalised recommendations