Advertisement

Tijdschrift Over Plantenziekten

, Volume 67, Issue 1, pp 28–31 | Cite as

Multiresistentie van de bonespintmijt (Tetranychus urticae) in Aalsmeer

With a summary: Multi-resistance in the two-spotted spider mite (Tetranychus urticae) at Aalsmeer

 • W. Helle
 • W. Oudshoorn
Hoofdartikelen

Samenvatting

Een populatie van kasspint (T. urticae Auct.), die werd verzameld in een rozekas, werd onder laboratoriumcondities gekweekt en onderzocht op gevoeligheid voor kelthane. Het bleek, dat deze populatie resistent was tegen dit middel. Deze resistentie heeft zich binnen de tijd van twee jaar ontwikkeld. In deze twee jaar is van de groep van gechloreerde koolwaterstoffen kelthane slechts in hoogstens tien bespuitingen toegepast. Dat deze resistentie een “cross-resistance” is, wordt waarschijnlijk gemaakt door het feit dat ook voor chloorbenzilaat resistentie was opgetreden.

Summary

A spider mite population from an Aalsmeer rose-house was cultivated under laboratory conditions and its susceptibility to kelthane examined. It was found to be resistant to kelthane (figs. 1 and 2) and as it was also resistant to chlorobenzilate it must be assumed that this is a case of cross-resistance to the group of chlorinated hydrocarbons. This resistance developed within two years and after no more than ten applications. As the population was resistant to organophosphorous compounds, also, this is the first case of multi-resistance at Aalsmeer.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Bund, C. F. v. d. &W. Helle, — 1960. Investigations on the Tetranychus urticae complex in North West Europe.Ent. exp. & appl. 3: 142–156.Google Scholar
 2. Helle, W., — 1959. Het voorkomen van resistentie tegen organische fosforverbindingen bij de bonesp intmijt (Tetranychus urticae) in Aalsmeer. T. Pl.-ziekten 65: 107–115.Google Scholar

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 1961

Authors and Affiliations

 • W. Helle
  • 1
 • W. Oudshoorn
  • 1
 1. 1.BloemisterijAalsmeer

Personalised recommendations