Netherlands Journal of Plant Pathology

, Volume 79, Issue 3, pp 122–124

Observations on the enemies of the oyster shell scale, Lepidosaphes ulmi, on apple in the Netherlands

 • M. M. D. Karsemeijer
Short Communications
 • 34 Downloads

Samenvatting

Tijdens een in het zomerseizoen van 1971 ingesteld onderzoek werden vier soorten parasitaire Hymenoptera uit kommaschildluizen gekweekt. Een verschil tussen doorAphytis spp. en doorApterencyrtus microphagus beparasiteerde schildluizen wordt gegeven (Fig. 1).

Oorwormen (Forficula auricularia) bleken soms als vrij belangrijke roofvjanden te kunnen optreden. Parasieten en roofvijanden bleken in het algemeen een ondergeschikte rol te spelen.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Bénassy, C., 1955. Rémarques sur deux Aphelinidés:Aphelinus mytilaspidis Le Baron etAphytis proclia Walker. Annls Épiphyt. 6: 11–17.Google Scholar
 2. Lord, F. T. & MacPhee, A. W., 1953. The influence of spray programs on the fauna of apple orchards in Nova Scotia II. Oyster shell scale. Can. Ent. 79: 196–209.Google Scholar
 3. Pickett, A. D., 1946. A progress report on long term spray programs. Rep. Nova Scotia Fruit Grow. Ass. 83: 27–31.Google Scholar
 4. Pickett, A. D., 1967. The influence of spray programs on the fauna of apple orchards in Nova Scotia XIV. Can. Ent. 97: 816–821.Google Scholar
 5. Tothill, J. D., 1918. The predacious miteHemisarcoptes malus Shimer and its relation to the natural control of the oyster shell scaleLepidosaphes ulmi L. Agric. Gaz. Can. 5: 234–239.Google Scholar

Copyright information

© Koninklijke Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging 1973

Authors and Affiliations

 • M. M. D. Karsemeijer
  • 1
 1. 1.Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek (IPO)Wageningenthe Netherlands

Personalised recommendations