Netherlands Journal of Plant Pathology

, Volume 77, Issue 1, pp 1–5

Systemic fungitoxic action of benomyl against Fusarium oxysporum f. sp. melonis in vivo

  • H. Maraite
  • J. A. Meyer
Article

DOI: 10.1007/BF01976392

Cite this article as:
Maraite, H. & Meyer, J.A. Netherlands Journal of Plant Pathology (1971) 77: 1. doi:10.1007/BF01976392

Abstract

It is demonstrated that benomyl, applied as a soil drench, is highly efficient in reducing the quantity of mycelium in muskmelon plants infected byFusarium oxysporum f. sp.melonis. When treated before symptoms appear, plants are generally cured. The blending technique used for assessing fungal spread in the xylem vessels is particularly convenient for studying the action of a systemic fungicide in a plant with vascular wilt.

Samenvatting

Met behulp van een mixertechniek wordt aangetoond, dat na een begieting van de wortels van jonge meloenen met benomyl (75 mg actieve stof/pot van 450 ml) de infektie doorFusarium oxysporum f. sp.melonis in kunstmatig besmette aarde heel laag blijft. In geïnfekteerde planten veroorzaakt deze behandeling een sterke vermindering van de hoeveelheidFusarium in de stengel. Wanneer de planten behandeld worden juist voor zij de eerste symptomen aantonen, wordt gewoonlijk de ontwikkeling van de parasiet gestopt zodat de planten kunnen genezen. Het produkt blijft tenminste 10 weken actief in de grond.

Copyright information

© Koninklijke Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging 1971

Authors and Affiliations

  • H. Maraite
    • 1
  • J. A. Meyer
    • 1
  1. 1.Laboratoire de Phytopathologie et de Mycologie généraleUniversité de LouvainHeverleeBelgium

Personalised recommendations