Advertisement

Netherlands Journal of Plant Pathology

, Volume 76, Issue 3, pp 196–205 | Cite as

Anatomical factors in resistance to Dutch elm disease

 • H. S. McNabbJr
 • H. M. Heybroek
 • W. L. Macdonald
Article

Abstract

The localizing of pathogen (Ceratocystis ulmi) establishment in Dutch elm disease-resistant hosts is hypothesized as the major mechanism of resistance to this disease. Four factors are proposed that, singly or in all possible combinations, could regulate this general mechanism. We tested one of these factors, vessel size and number of contiguous vessels in the functional xylem at the point of natural inoculation. Using 23 selections from the Ulmaceae, we examined a constant area of second-year xylem of 2-year-old twigs. These anatomical data indicate that a correlation exists between increasing disease susceptibility and increasing vessel group size (the product of average vessel diameter and average number of contiguous vessels). Other evidence suggests that lateral pathogen movement is at first confined to the vessel group or groups of initial inoculation. Therefore, in a given limited time period, tylosis production could more effectively block vertical pathogen movement in vessel groups of small size. Relationships between vessel group size and the extent of sapwood discoloration are discussed. Vessel size and arrangement also is discussed in relationship to the resistance reported for young, greenhouse-grown trees. The use of vessel group size is suggested in screening programs for disease resistance. Recent research on oak suggests chemical modification of xylem tissue to lessen elm susceptibility.

Samenvatting

Als hypothese wordt gesteld, dat resistentie tegen de iepeziekte in de eerste plaats berust op het vermogen van resistente gastheren om de uitbreiding van de ziekteverwekker (Ceratocystis ulmi) te beperken. Er worden vier factoren genoemd die (alleen of in combinatie) dit vermogen zouden bepalen. Een van de vier werd getoetst, en wel afmeting van vaten en aantal aaneengrenzende vaten in de buitenste jaarring op de plaats waar natuurlijke infecties plaatsvinden. Er werden 22 iepeselecties en één andere Ulmacee gebruikt, waarin de vaten gemeten en geteld werden in een constant oppervlak van de dwarsdoorsnee van het tweede-jaars-hout van twee jaar oude twijgen. Deze anatomische gegevens tonen een correlatie tussen toenemende vatbaarheid voor de ziekte en toenemende vaatgroepgrootte, die hier gedefinieerd is als het produkt van de gemiddelde vatdiameter en het gemiddelde aantal aaneengrenzende vaten (zie Tabel 4). Uitbreiding van de schimmel in dwarsrichting van de boom is om te beginnen beperkt tot die vaatgroepen die oorspronkelijk geïnfecteerd waren. Daarom zal de uitbreiding van de schimmel in de lengterichting met meer effekt door thyllen geblokkeerd kunnen worden in vaatgroepen van geringere grootte.

De verhouding tussen vaatgroepgrootte en mate van houtverkleuring na infectie wordt besproken. Grootte en rangschikking van vaten wordt ook genoemd in verband met een zekere mate van resistentie van jonge, in de kas opgekweekte bomen. Het gebruik van vaatgroepgrootte wordt voorgesteld als een maatstaf bij het selecteren van resistente individuen uit grote populaties. Recent onderzoek over het effect van de stof TCPA op de anatomie van eiken suggereert dat het mogelijk is met chemicaliën de opbouw van het houtweefsel van iep te wijzigen en zodoende zijn vatbaarheid voor de iepeziekte te verkleinen.

Keywords

Alleen Vessel Group Increase Disease Susceptibility TCPA Resistentie Tegen 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Banfield, W. M., 1938. The relation of sap flow, vessel length and spore distribution to development of Dutch elm disease in American elm. Phytopathology 28:3.Google Scholar
 2. Banfield, W. M., 1941. Distribution by the sapstream of spores of three fungi that induce vascular wilt diseases of elm. J. Agric. Res. 62:637–681.Google Scholar
 3. Banfield, W. M., 1947. Dutch elm disease recurrence in American elm in relation to the extent of vascular invasion by Ceratostomella ulmi in the year of disease incidence, Phytopathology 37:1.Google Scholar
 4. Banfield, W. M., 1948. Time and locus of infection of American elms in relation to extent of vascular invasion by Ceratostomella ulmi. Phytopathology 38:2.Google Scholar
 5. Banfield, W. M., 1968. Dutch elm disease recurrence and recovery in American elm. Phytopath. Z. 62:21–60.Google Scholar
 6. Beckman C. H., 1966. Cell irritability and localization of vascular infection in plants. Phytopathology 56:821–824.Google Scholar
 7. Brown, M. F., Campana, R. J. & Rosinski M. A., 1963. Downward movement of conidia of Ceratocystis ulmi from terminal twigs of elm. Phytopathology 53:871.Google Scholar
 8. Buisman, Chr. J., 1936. Verslag van de onderzoekingen over de Iepenziekte, verricht in het Phytopathologisch Laboratorium “Willie Commelin Scholten” te Baarn gedurende 1935. Tijdschr. PlZiekt. 42:21–44 (Phytopath. Transl. 30:1–38).Google Scholar
 9. Campana, R. J., 1967. Spore movement and limited symptom development of Dutch elm disease in small elm stems. Proc. Midwest. Chapter, Internat. Shade Tree Conf. 22:47–52.Google Scholar
 10. Campana, R. J. & Hyland, F., 1970. Relation of foliar development to maturation of elm vessels and susceptibility to Dutch elm disease. Proc. Internat. Symposium on Dutch Elm Disease 1968. Iowa State University Press, Ames, Iowa (In press).Google Scholar
 11. Caroselli, N. E. & Feldman, A. W., 1951. Dutch elm disease in young elm seedlings. Phytopathology 41:46–51.Google Scholar
 12. Dimond, A. E., Plumb, G. H., Stoddard, E. M. & Horsfall, J. G., 1949. An evaluation of chemotherapy and vector control by insecticides for combating Dutch elm disease. Bull. Conn. agric. Exp. Stn., 531:1–69.Google Scholar
 13. Elgersma, D. M., 1967. Factors determining resistance of elms to Ceratocystis ulmi. Phytopathology 57:641–642.Google Scholar
 14. Elgersma, D. M., 1970a. Transport and multiplication of spores of Ceratocystis ulmi (Buisman) C. Moreau in susceptible and resistant elms. Proc. Internat. Symposium on Dutch Elm Disease 1968. Iowa State University Press, Ames, Iowa (In press).Google Scholar
 15. Elgersma, D. M., 1970b. Length and diameter of xylem vessels as factors in resistance of elms to Ceratocystis ulmi. Neth. J. Pl. Path. 76:179–182.Google Scholar
 16. Greenidge, K. N. H., 1952. An approach to the study of vessel length in hardwood species. Am. J. Bot. 39:570–574.Google Scholar
 17. Hart, J. H., 1960. Water relations and colonization in elm by Ceratocystic ulmi. Unpublished. M. S. thesis, Iowa State University Library, Ames, Iowa.Google Scholar
 18. Heybroek, H. M., 1957. Elm-breeding in The Netherlands. Silvae Genet. 6:112–117.Google Scholar
 19. Holmes, F. W. & Demaradzki, J. S., 1960. Hemiptelea and the Dutch elm disease. Rep. Mass. agric. Exp. Stn. 1959–1960, Bull. 524:34.Google Scholar
 20. Kerling, L. C. P., 1955. Reactions of elm wood to attacks of Ophiostoma ulmi (Buism.) Nannf. Acta bot. neerl. 4:398–403.Google Scholar
 21. MacDonald, W. L. & McNabb Jr, H. S., 1970. Fine-structural observations of the growth of Ceratocystis ulmi in elm xylem tissue. BioScience (In press).Google Scholar
 22. May, C., 1935. The Dutch elm disease from the research standpoint. Proc. Natn. Shade Tree Conf. 11:122–127.Google Scholar
 23. Neely, D., 1968. Twig inoculations on American elm with Ceratocystis ulmi. Phytopathology 58:1566–1570.Google Scholar
 24. Ouellette, G. B., 1962. Studies on the infection process of Ceratostomella ulmi (Buism.) C. Moreau in American elm trees. Can. J. Bot. 40:1567–1575.Google Scholar
 25. Pomerleau, R., 1965. The period of susceptibility of Ulmus americana to Ceratocystis ulmi under conditions prevailing in Quebec. Can. J. Bot. 43:787–792.Google Scholar
 26. Pomerleau, R., 1966. Relation of early cambial activity in white elm and infection by Ceratocystis ulmi (Buism.) C. Moreau. Can. J. Bot. 44:109–111.Google Scholar
 27. Pomerleau, R. & Mehran, A. R., 1966. Distribution of spores of Ceratocystis ulmi labelled with phosphorus-32 in green shoots and leaves of Ulmus americana. Naturaliste Can. 93:577–582.Google Scholar
 28. Pope, S. A., 1943. Some studies on the Dutch elm disease and the causal organism. Unpublished Thesis, Cornell University Library, Ithaca, New York.Google Scholar
 29. Priestley, J. H., Scott, L. I. & Malin, M., 1935. Vessel development in the angiosperms. Proc. Leeds phil. lit. Soc. 3:42–53.Google Scholar
 30. Sass, John E., 1958. Botanical microtechnique. 3rd ed., Iowa State University Press, Ames, Iowa.Google Scholar
 31. Tchernoff, V., 1965. Methods for screening and for the rapid selection of elms for resistance to Dutch elm disease. Acta bot. Neerl. 14:409–452.Google Scholar
 32. Venn, K. O., Nair, V. M. G. & Kuntz, J. E.,1968. Effects of TCPA on oak sapwood formation and the incidence and development of oak wilt. Phytopathology 58:1071.Google Scholar
 33. Went, J. C., 1954. The Dutch elm disease-summary of fifteen years hybridization and selection work (1937–1952). Tijdschr. PlZiekt. 60:109–127.Google Scholar
 34. Wilson, C. L., 1965. Ceratocystis ulmi in elm wood. Phytopathology 55:477.Google Scholar

Copyright information

© Koninklijke Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging 1970

Authors and Affiliations

 • H. S. McNabbJr
  • 1
 • H. M. Heybroek
  • 1
 • W. L. Macdonald
  • 1
 1. 1.Departments of Botany and Plant Pathology, and Forestry, College of AgricultureIowa State University of Science and TechnologyAmesU.S.A.

Personalised recommendations