Advertisement

Netherlands Journal of Plant Pathology

, Volume 95, Supplement 1, pp 6–17 | Cite as

Johan Dekker, professor of plant pathology at the Wageningen Agricultural University, 1969–1989

 • J. C. Zadoks
Article

Abstract

Johan Dekker, born 26 november 1925, in's Heerenhoek (on the island Zuid Beveland in the southwest of the Netherlands), grew up in a rural environment and was initiated in all farming practices. He went to grammar school (gymnasium β) during the turbulent years of the Second World War and graduated in 1945. He continued his education at the Wageningen Agricultural University, where he chose Tropical Agronomy as a major and Phytopathology as a minor. The academic studies were interrupted to do military service (1947–1950; reserve officer), which in the unstable post-war period required many years. The then mature student apparently became fascinated with phytopathology, as testifies his undergraduate thesis onRhabdospora ramealis (purple blotch, nowR. ruborum) as the causal agent of a blueberry disease, but he did not forget about his major, vide the literature review on rubber mildew (Oidium heveae) which would have fit in the Annual Review of Phytopathology as to thoroughness and number of references. Did his student work already indicate Dekker's abilities as an editor and review writer?

Samenvatting

Johan Dekker werd geboren op 26 november 1925 en groeide op in een agrarisch milieu. Na zijn gymnasium-opleiding studeerde hij Tropische Landbouw aan de Landbouwhogeschool, met Fytopathologie als bijvak. In 1953 behaalde hij zijn ingenieursdiploma, in 1957 zijn doctorsbul. Zijn gehele carrière speelde zich af binnen wat nu de Vakgroep Fytopathologie heet en was steeds gericht op ‘Interne Therapie’ door middel van chemotherapeutica (w.o. antibiotica) en resistentiebevordering. In 1969 aanvaarde Johan Dekker het ambt van gewoon hoogleraar in de Fytopathologie. Onderwijs en onderzoek kwamen tot grote bloei onder zijn leiding. Hij had de hand in enkele patenten, meer dan 90 publikaties, en meer dan 20 proefschriften. Dekker had grote bestuurlijke belangstelling en vervulde vele bestuursfuncties, universitair, nationaal en internationaal. Zijn bijdragen tot de gewasbescherming zijn internationaal zeer gewaardeerd, zoals blijkt uit drie zeldzame internationaal-wetenschappelijke onderscheidingen. In 1989 werd Johan Dekker benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Keywords

Rubber Plant Pathology Heet Annual Review Military Service 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Dekker, J.: Internal seed disinfection by an antibiotic fromStreptomyces rimosus. Nature 175, 1955:689–691.Google Scholar
 2. Oort, A.J.P. en J. Dekker: Inwendige zaadontsmetting met rimocidine, een antibioticum uitStreptomyces rimosus. Mededelingen Landbouwhogeschool Gent 20, 1955:381–387.Google Scholar
 3. Dekker, J.: Antibiotica bij de bestrijding van plantenziekten. Mededelingen Directeur van de Tuinbouw 18, 1955:623–628.Google Scholar
 4. Dekker, J.: Inwendige ontsmetting van doorAscohyta pisi aangetaste erwtezaden met de an tibiotica rimocidine en pimaricine, benevens enkele aspecten van het parasitisme van deze schimmel. Tijdschrift over Plantenziekten 63, 1957: 65–144.Google Scholar
 5. Dekker, J., O.M. van Andel and A. Kaars Sijpesteijn: Internal seed disinfection with pyrimidine-2-thiol-N-oxyde and a derivative. Nature 181, 1958: 1017.Google Scholar
 6. Kaars Sijpesteijn, A., J.E. Rombouts, O.M. van Andel and J. Dekker: Investigations on the activ of pyrimidine-2-thiol-N-oxyde as a systemic fungicide. Mededelingen Landbouwhogeschool Genet 23, 1958: 824–830.Google Scholar
 7. Dekker, J. and P.A. Ark: Protection of the antibiotic pimaricin from oxidation and ultraviolet light by chlorophyllin and other compounds. Antibiotics and Chemotherapy 9, 1959: 327–332.Google Scholar
 8. Dekker, J. and P.A. Ark: Penetration and stability of GS-1 in plant tissue. Physiologia Plantarum 12, 1959: 888–892.Google Scholar
 9. Dekker, J.: Toepassing van antibiotica tegen plantenziekten in de USA. Mededelingen Directeur van de Tuinbouw 22, 1959: 675–681.Google Scholar
 10. Oort, A.J.P. and J. Dekker: Experiments with rimocidin and pimaricin, two antifungal antibiotics with systemic action, Proceedings IVth International Congress on Crop Protection, Hamburg, 1957, Vol. 2, 1960: 1565–1567.Google Scholar
 11. Dekker, J.: Systemic activity of procaine hydrochloride on powdery mildew. Tijdschrift over Plantenziekten 67, 1961: 25–27.Google Scholar
 12. Dekker, J.: Mode of action of procaine hydrochloride and some derivatives on powdery mildew. Mededelingen Landbouwhogeschool Gent 26, 1961: 1378–1384.Google Scholar
 13. Dekker, J.: Systemic control of powdery mildew by 6-azauracil and some other purine and pyrimidine derivatives. Mededelingen Landbouwhogeschool Gent 27, 1962: 1214–1221.Google Scholar
 14. Oort, A.J.P. and J. Dekker: De werking van 6-azauracil tegen schimmelziekten bij planten. Verslag Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 72, 1963: 38–40.Google Scholar
 15. Dekker, J.: Effect of kinetin on powdery mildew. Nature 197, 1963: 1027–1028.Google Scholar
 16. Dekker, J.: Antibiotics in the control of plant diseases. Annual Review of Microbiology 17, 1963: 243–262.Google Scholar
 17. Dekker, J. and I. Tullenaars: The antibiotic griseofulvin, some aspects of its mode of action. Mededelingen Landbouwhogeschool Gent 28, 1963: 574–579.Google Scholar
 18. Dekker, J.: Meeldauw op aardbei. De Fruitteelt 53, 1963: 217–218.Google Scholar
 19. Dekker, J.: Inwendige therapie bij planten. De Fruitteelt 53, 1963: 1446–1447.Google Scholar
 20. Dekker, J.: Nieuwe wegen in het onderzoek bij de bestrijding van schimmelziekten bij planten. TNO nieuws 18, 1963: 324–327.Google Scholar
 21. Dekker, J.: Nieuwe wegen voor de ziektenbestrijding. De Tuinderij, 1964: 210–212.Google Scholar
 22. Dekker, J. and A.J.P. Oort: Mode of action of 6-azauracil against powdery mildew. Phytopathology 54, 1964: 815–818.Google Scholar
 23. Dekker, J. and R.G. van der Hoek-Scheuer: A microscopic study of the wheat-powdery mildew relationship after application of the systemic compounds procaine, griseofulvin and 6-azauracil. Netherlands Journal of Plant Pathology 70, 1964: 142–148.Google Scholar
 24. Oort, A.J.P. and J. Dekker: Systemic action of 6-azauracil against powdery mildew. Proceedings Symposium on Host-Parasite relations in Plant Pathology, Budapest 19–22 October 1964: 171–173.Google Scholar
 25. Niemann, G.J. and J. Dekker: Evaluation of the activity of a number of procaine derivatives and analogous compounds against powdery mildew (Sphaerotheca fuliginea) on cucumber. Annals of applied Biology 57, 1966: 53–58.Google Scholar
 26. Niemann, G.J. and J. Dekker: Activity against rust and powdery mildew of some paraphenylenediamines and related compounds. Netherlands Journal of Plant Pathology 72, 1966: 213–221.Google Scholar
 27. Magendans, J.F.C. and J. Dekker: A microscopic study of powdery mildew on barley after application of the systemic compound Wepsyn. Netherlands Journal of Plant Pathology 72, 1966: 274–278.Google Scholar
 28. Dekker, J.: Conversion of 6-azauracil in sensitive and resistant strains ofCladosporium cucumerinum. In: Mechanism of action of fungicides and antibiotics. (M. Girbardt, Ed.), Akademie Verlag Berlin, 1967: 333–339.Google Scholar
 29. Dekker, J.: The development of resistance inCladosporium cucumerinum against 6-azauracil, a chemotherapeutant of cucumber scab, and its relation to biosynthesis of RNA-precursors. Netherlands Journal of Plant Pathology 74, 1968: 127–136.Google Scholar
 30. Dekker, J. and G.S. Roosje: Effect of 6-azauracil against apple powdery mildew and apple scab. Netherlands Journal of Plant Pathology 74, 1968: 219–226.Google Scholar
 31. Dekker, J.: Inaugurele rede ‘Plant en Parasiet’, Landbouwhogeschool Wageningen, 1969.Google Scholar
 32. Dekker, J.: L-methionine induced inhibition of powdery mildew and its reversal by folic acid. Netherlands Journal of Plant Pathology 75, 1969: 182–185.Google Scholar
 33. Dekker, J.: Acquired resistance to fungicide. World Review of Pest Control 8, 1969: 79–85.Google Scholar
 34. Dekker, J.: Antibiotics. In: D.C. Torgeson (Ed.), Fungicides, an advanced treatise. Academic Press Inc., New York, 1969: 579–625.Google Scholar
 35. Zadoks, J.C. and J. Dekker: Oort en het onderwijs. Netherlands Journal of Plant Pathology 75, 1969: 22–26.Google Scholar
 36. Stańková-Opoćenská, E. and J. Dekker: Indirect effect of 6-azauracil onPythium debaryanum in cucumber. Netherlands Journal of Plant Pathology 76, 1970: 152–158.Google Scholar
 37. Dekhuijzen, H.M. and J. Dekker: Mechanism of resistance ofCladosporium cucumerinum against 6-azauracil and 6-azauridinemonophosphate. Pesticide Biochemistry Physiology 1, 1971: 11–18.Google Scholar
 38. Stańková-Opoćenská, E. and J. Dekker: Indirect action of 6-azauracil againstPythium debaryanum in the rhizosphere of cucumber seedlings. Acta Phytopathologica Academiae Scientiarum Hungaricae 6, 1971: 345.Google Scholar
 39. Dekker, J.: Problems of selectivity in the field of systemic fungicides. Acta Phytopathologica Academiae Scientiarum Hungaricae 6, 1971: 329–337.Google Scholar
 40. Dekker, J.: Werkgroep Interne Therapie bij Planten 1951–1971. Gewasbescherming 2, 1971: 129–137.Google Scholar
 41. Dekker, J.: Selective action of fungicides and development of resistance in fungi to fungicides. Proceedings 6th British Insecticides and Fungicides Conference, Brighton 1971: 715–723.Google Scholar
 42. Dekker, J.: Resistentie tegen fungiciden. Gewasbescherming 2, 1971: 97–107.Google Scholar
 43. Dekker, J.: Selective action of systemic fungicides and development of resistance. Proceedings 2nd International Congress of Pesticide Chemistry IUPAC, Tel Aviv 1971: 305–309.Google Scholar
 44. Dekker, J.: Agricultural use of antibiotics. World Review of Pest Control 10, 1971: 9–23.Google Scholar
 45. Land, B.H. van't and J. Dekker: Effect of antimetabolites and fungicides on elongation of germination hyphae of powdery mildew in vitro. Netherlands Journal of Plant Pathology 78, 1972: 242–246.Google Scholar
 46. Dekker, J.: Selectivity and resistance against systemic fungicides. EPPO Bulletin 10, 1973: 47–57.Google Scholar
 47. Tuyl, J.M. van, L.C. Davidse and J. Dekker: Lack of cross resistance to benomyl and thiabendazole in some strains ofAspergillus nidulans. Netherlands Journal of Plant Pathology 80, 1974: 165–168.Google Scholar
 48. Dekker, J.: De geschiedenis van de gewasbescherming. Symposium Gewasbescherming, Wageningen, 1974: 9–22.Google Scholar
 49. Georgopoulos, S.G., J.W.G. Geerligs and J. Dekker: Sensitivity ofUstilago maydis to pyrazophos and one of its conversion products, and failure to induce resistance with UV-treatment. Netherlands Journal of Plant Pathology 81, 1975: 38–41.Google Scholar
 50. Dekker, J.: Acquired resistance to systemic fungicides. In: H. Lyr and C. Polter (Eds), Systemfungizide. Akademie Verlag, Berlin, 1975: 49–54.Google Scholar
 51. Dekker, J. and L.C. Davidse: Acquired resistance to benzimidazole derivatives. Environmental Quality and Safety (IUPAC) 3rd International Congress of Pesticide Chemistry Helsinki, 3–9 July 1974, 1975: 410–413.Google Scholar
 52. Dekker, J.: Agricultural antibiotics. Proceedings 1st Intersectional Congress IAMS (Tokyo), Vol. 3, 1975: 573–587.Google Scholar
 53. Dekker, J.: Acquired resistance to fungicides. Annual Review of Phytopathology 14, 1976: 405–428.Google Scholar
 54. Dekker, J.: Prospects for the use of systemic fungicides in view of the resistance problem. Proceedings Symposium at Kansas City, 13 July 1976. Chemical Committee APS, 1976: 60–66.Google Scholar
 55. Dekker, J.: Voorkomen of genezen, een evaluatie van gewasbeschermingsonderzoek in Nederland, Wageningen, 1976, Pudoc 1977: 34–48.Google Scholar
 56. Dekker, J.: Chemotherapy. In: J.G. Horsfall and E.B. Cowling (Eds), Plant Disease, An Advanced Treatise. Vol. 1, chapter 16, 1977: 307–325.Google Scholar
 57. Dekker, J.: Tolerance and the mode of fungicides. Proceedings British Crop Protection Conference Pests and Diseases, 1977: 689–698.Google Scholar
 58. Dekker, J.: Effect of fungicides on nucleic acid synthesis and nuclear function. In: M.R. Siegel and H.D. Sisler (Eds), Antifungal Compounds. Vol. 2, chapter 10, 1977: 365–398.Google Scholar
 59. Dekker, J.: Resistance. In: R.W. Marsh (Ed.), Systemic Fungicides. 2nd edition, Longman, London and New York, 1977: 176–197.Google Scholar
 60. Dekker, J.: Internal Therapy of Plants. Gewasbescherming 8, 1977: 19–21.Google Scholar
 61. Dekker, J.: The fungicide-resistance problem. Netherlands Journal of Plant Pathology 83, Suppl. 1, 1977: 159–167.Google Scholar
 62. Dekker, J. and A.J. Gielink: Decreased sensitivity to pyrazophos of cucumber and gherkin powdery mildew. Netherlands Journal of Plant Pathology 85, 1979: 137–142.Google Scholar
 63. Dekker, J. and C.J. Langerak: Use of antifungal antibiotics in agriculture, with special reference to control of narcissus bulb rot with pimaricin. In: M. Lyr and C. Polter (Eds), Systemic Fungicides. Akademie-Verlag, Berlin, 1979: 63–74.Google Scholar
 64. Dekker, J.: Selective interference with the plant-parasite relation: problems and prospects in plant protection. Mededelingen Faculteit der Landbouwwetenschappen, Rijksuniversiteit Gent 45/2, 1980: 113–120.Google Scholar
 65. Dekker, J.: Inleiding tot het thema ‘Resistentie van schimmels tegen fungiciden’. Gewasbescherming 11, 1980: 203–205.Google Scholar
 66. Dekker, J.: Hoe kunnen we het optreden van resistentie vermijden? Gewasbescherming 11, 1980: 211–212.Google Scholar
 67. Dekker, J.: Strategies for avoiding resistance to fungicides. In: J.F. jenkins and R.T. Plumb (Eds). Strategies for the control of cereal disease. 1981: 123–133.Google Scholar
 68. Dekker, J.: 75 jaar Fytopathologie in Wageningen. Gewasbescherming 12, 1981: 189–193.Google Scholar
 69. Dekker, J.: Seventy-five years of phytopathology in Wageningen. Netherlands Journal of Plant Pathology 87, 1981: 233.Google Scholar
 70. Dekker, J. and S.G. Georgopoulos (Eds): Fungicide resistance in crop protection. Pudoc, Wageningen, 1982, 265 pp.Google Scholar
 71. Dekker, J.: Can we estimate the fungicide resistance hazard in the field from laboratory and greenhouse tests. In: J. Dekker and S.G. Georgopolous (Eds), Fungicide resistance in crop protection. Pudoc, Wageningen, 1982: 128–138.Google Scholar
 72. Dekker, J.: Countermeasures for avoiding fungicide resistance. In: J. Dekker and S.G. Georgopoulos (Eds). Fungicide resistance in crop protection. Pudoc, Wageningen, 1982: 177–186.Google Scholar
 73. Dekker, J.: Impact of fungicide resistance on disease control. Proceedings British Crop Protection Conference Pests and Diseases, Brighton, 1981: 857–863.Google Scholar
 74. Dekker, J.: Fungicide resistance and its impact on tropical plant diseases. Proceedings International Conference on Plant Protection in the Tropics, Kuala Lumpur, 1982: 69–79.Google Scholar
 75. Dekker, J.: Development of resistance to agricultural antibiotics. Human Welfare and the Environment 1983: 269–275.Google Scholar
 76. Waard, M.A. de and J. Dekker: Resistance to pyrimidine fungicides which inhibit ergosterol biosynthesis. Human Welfare and the Environment 1983: 43–49.Google Scholar
 77. Dekker, J.: Non-fungicidal compounds, which prevent disease development. Proceedings International Congress of Plant Protection, Brighton, 1983: 237–248.Google Scholar
 78. Dekker, J.: Development of resistance to antifungal agents. In: A.P.J. Trinci and J.F. Ryley (Eds), Mode of Action of Antifungal Agents. 1984: 90–111.Google Scholar
 79. Ishii, H., H. Yanase and J. Dekker: Resistance ofVenturia nashicola to benzimidazole fungicides. Mededelingen Faculteit der Landbouwwetenschappen, Rijksuniversiteit Gent, 1984: 163–172.Google Scholar
 80. Dekker, J.: The development of resistance to fungicides. In: D.H. Hutson and T.R. Roberts (Eds), Progress in Pesticide Biochemistry and Toxicology, Vol. 4, 1985: 165–218.Google Scholar
 81. Dekker, J.: The fungicide resistance problem: will it grow worse? EPPO Bulletin 15, 1985: 337–344.Google Scholar
 82. Delp, C.J. and J. Dekker: Fungicide resistance: definitions and use of terms. EPPO Bulletin 15, 1985: 333–335.Google Scholar
 83. Dekker, J.: Non-fungicidal compounds, which influence the relation between host plant and parasite. Proceedings 1st Convegno Internazionale, 5–9 October 1985, Cesena, 1986: 209–221.Google Scholar
 84. Dekker, J.: Control of fungal plant disease by non-fungicidal compounds. In: M.B. Green and D.A. Spilker (Eds), Fungicide chemistry, advances and practical applications. ACS Symposium series, Washington DC, 1986: 107–115.Google Scholar
 85. Dekker, J.: Preventing and managing fungicide resistance. In: E.H. Glass (Ed), Pesticide Resistance, Strategies and Tactics, NAC, Washington DC, 1986: 347–354.Google Scholar
 86. Shabi, E., H. Koenraadt and J. Dekker: Negatively correlated cross-resistance to phenylcarbamate fungicides in benomyl-resistantVenturia inaequalis andV. pirina. Netherlands Journal of Plant Pathology 93, 1987: 33–41.Google Scholar
 87. Dekker, J.: Development of resistance to modern fungicides and strategies for its avoidance. In: H. Lyr (Ed), Modern selective fungicides-properties, mechanisms of action, VEB Gustav Fischer Verlag, Jena, 1987: 39–52.Google Scholar
 88. Dekker, J.: Nieuwe ontwikkelingen in gewasbescherming tegen schimmelziekten. Landbouwkundig Tijdschrift 99, 1987: 19–21.Google Scholar
 89. Dekker, J.: Build-up and persistence of fungicide resistance. In: K.J. Brent and R.K. Atkin (Eds), National pesticide use. Cambridge, 1987: 153–168.Google Scholar
 90. Dekker, J.: How to detect and measure fungicide resistance. In: J. Kranz and J. Rotem (Eds), Experimental Techniques in Plant Disease Epidemiology. Springer-Verlag, Berlin, 1987: 153–163.Google Scholar
 91. Fiaccadori, R., A.J. Gielink and J. Dekker: Sensitivity to inhibitors of sterol biosynthesis in isolates ofVenturia inaequalis from Italian and Dutch orchards. Netherlands Journal of Plant Pathology 93, 1987: 285–287.Google Scholar
 92. Dekker, J.: The risk for development of fungicide resistance, a world wide problem. Proceedings 11th International Congress of Plant Protection, Manila, 5–9 October 1987: in press.Google Scholar
 93. Dekker, J.: A.J.P. Oort, 1903–1987. Phytopathology 77, 1987: 1369.Google Scholar
 94. Dekker, J.: Phytopharmacy and Phytiatry: a changing scene? Mededelingen Faculteit der Landbouwwetenschappen, Rijksuniversiteit Gent 53/2a, 1988: 307–310.Google Scholar
 95. Dekker, J.: Problemos de resistencia derivado de la utilización de fungicidos. Información Técnica Económica Agraria 7, 1988: 143–153.Google Scholar

Copyright information

© Koninklijke Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging 1989

Authors and Affiliations

 • J. C. Zadoks
  • 1
 1. 1.Department of PhytopathologyWageningen Agricultural UniversityWageningenthe Netherlands

Personalised recommendations