Advertisement

Plant and Soil

, Volume 5, Issue 4, pp 324–348 | Cite as

Observations on the formation and oxidation of pyrite in the soil

 • G. W. Harmsen
Article

Keywords

Oxidation Plant Physiology Pyrite 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1).
  Baas Becking, L. G. M., Chem. Weekblad35, 502 (1938).Google Scholar
 2. 2).
  Beijerinck, M. W., Centralbl. Bakteriol. Parasitenk. II1, 1; 49; 104 (1895).Google Scholar
 3. 3).
  Bemmelen, J. M. van, “Bouwstoffen tot de kennis van de kleigronden der provincie Groningen”; G. J. Mulder, Scheik. Verh. en Onderz. Deel III, stuk 2, 1 (1863).Google Scholar
 4. 4).
  Bemmelen, J. M. van, “Bijdrage tot de kennis van den alluvialen bodem in Nederland”; derde verhandeling (“De samenstelling en vorming van de zure gronden in het Nederlandsche alluvium”); Verhandel. Koninkl. Akad. Wetenschap. Amsterdam, Afdeel. Natuurk.25, 33 (1886).Google Scholar
 5. 5).
  Clarke, F. W., “Data of geochemistry”; Washington, U.S. Geol. Survey Bull. 770, 5th ed. (1925).Google Scholar
 6. 6).
  Correns, C. W., “Wissenschaftliche Ergebnisse der Deutschen Atlantischen Expedition 1925–1927”. le Lieferung, Berlin (1935).Google Scholar
 7. 7).
  Doss, B., Neues Jahrb. Mineral. Geol. Beilage Bd.33, 662 (1912).Google Scholar
 8. 8).
  Harmsen, G. W., No. 8 of: De inundaties in Nederland gedurende de tweede wereldoorlog en de gevolgen daarvan voor de landbouw. “Microbiologische processen in geïnundeerde gronden tijdens en na de overstroming”. I. (In press).Google Scholar
 9. 9).
  Harmsen, G. W., No. 8a of: De inundaties in Nederland gedurende de tweede wereldoorlog en de gevolgen daarvan voor de landbouw. “Microbiologische processen in geïnundeerde gronden, tijdens en na de overstroming”. I. (In press).Google Scholar
 10. 10).
  Hofstee, J. and Timmer, H. J., “Analysemethoden voor grond, gewas, water en bodemvocht”. Mimeographed report from the Research Department of the Zuidersea Reclamation Authority, Kampen (1952).Google Scholar
 11. 11).
  Jones, D. G. and Wood, C. E., Z. Anal. Chem.98, 456 (1934).Google Scholar
 12. 12).
  Jordis, E. and Schweizer, E., Z. Anorg. Chem.23, 577 (1910).Google Scholar
 13. 13).
  Juza, R. and Biltz, W., Z. Anorg. Allgem. Chem.205, 273 (1932).Google Scholar
 14. 14).
  Molen, W. H. van der, No. 9 of: De inundaties in Nederland gedurende de tweede wereldoorlog en de gevolgen daarvan voor de landbouw. “De kationenhuishouding in met zeewater geïnundeerde gronden”. (In press).Google Scholar
 15. 15).
  Molen, W. H. van der, No. 9a of: De inundaties in Nederland gedurende de tweede wereldoorlog en de gevolgen daarvan voor de landbouw. “verval en Herstel van bodemstructuur in de inundatiegebieden”. (In press).Google Scholar
 16. 16).
  Ohle, W., Arch. Hydrobiol.30, 604 (1936).Google Scholar
 17. 17).
  Quispel, A., Harmsen, G. W. and Otzen, D., Plant and Soil4, 43 (1952).Google Scholar
 18. 18).
  Reinhold, Th., Mededel. Geol. Stichting, N.S. No. 3, 1948–1949, p. 75 (1949).Google Scholar
 19. 19).
  Rost, C. O., Soil Sci.14, 167 (1922).Google Scholar
 20. 20).
  Rudolfs, W., Soil Sci.14, 135 (1922).Google Scholar
 21. 21).
  Segeberg, H., Bodenkunde u. Pflanzenernähr.4, (49); 50 (1937).Google Scholar
 22. 22).
  Smittenberg, J., Harmsen, G. W., Quispel, A. and Otzen, D., Plant and Soil3, 353 (1951).Google Scholar
 23. 23).
  Spek, Jac. van der, “Bijdrage tot de kennis van de zure gronden in het Nederlandsche Alluvium”; Verslag. Landbouwk. Onderzoek.,40 B, 409 (1934).Google Scholar
 24. 23a).
  Spek, Jac. van der, „Katteklei”; Verslag. Landbouwk. Onderzoek.56.2, 1 (1950).Google Scholar
 25. 24).
  Spithorst, C., Mimeographed report of the Research Department of the Zuidersea Reclamation Authority (1932).Google Scholar
 26. 25).
  Starkey, R. L., Antonie van Leeuwenhoek12, 193 (1947).Google Scholar
 27. 26).
  Starkey, R. L. and Wright, K. M., “Anaerobic corrosion of iron in soil”; Bull. Techn. Sect. Am. Gas Assoc. New York (1945).Google Scholar
 28. 27).
  Verhoop, J. A. D., “Chemische en Microbiologische omzettingen van ijzersulfiden in den bodem”, Thesis, Univ. Leiden (1940).Google Scholar
 29. 28).
  Wolzogen Kühr, C. A. H. von, Water22, 33; 45 (1938).Google Scholar
 30. 29).
  Wolzogen Kühr, C. A. H. von en Vlugt, I. S. van der, Water18, 147 (1934).Google Scholar
 31. 30).
  Zörkendörfer, W., Balneologe2, 387; 461 (1935).Google Scholar
 32. 31).
  Zuur, A. J., “Over de Bodemkundige Gesteldheid van de Wieringermeer”, Dep. of Communication, The Hague (1936).Google Scholar

Copyright information

© Martinus Nijhoff 1954

Authors and Affiliations

 • G. W. Harmsen
  • 1
 1. 1.Microbiological Laboratory of the Zuidersea Reclamation AuthorityKampenthe Netherlands

Personalised recommendations