Springer Nature is making SARS-CoV-2 and COVID-19 research free. View research | View latest news | Sign up for updates

Climatic fluctuations in Bohemia from the 16th century until the present

We’re sorry, something doesn't seem to be working properly.

Please try refreshing the page. If that doesn't work, please contact support so we can address the problem.

Summary

This is paper appraises the possibilities of using written sources of weather information and indirect indicators of the climate of Bohemia. The data are related mainly to the socalled Bohemian vine and hop growing region (the lower reaches of the Ohře River). On the basis of these data climatic fluctuations from the 16th century up to the present are described. Characteristics of climatic types are presented: the continental type (1501–1560, 1681–1750), the oceanic type (1561–1630), and the ambiguous type (1631–1680). On the basis of instrumental observations of the station Prague Klementinum it is possible to describe fluctuations of air temperature since 1771 and fluctuations of precipitation since 1804. These series are the basis material for the analysis of the cyclicity of climatic fluctuations and for the study of possible causes of this cyclicity. The obtained information of the climate of Bohemia since the 16th century for forecasting the climate fluctuations by means of the so-called diagnostic methods, which are based on the method of analogies.

This is a preview of subscription content, log in to check access.

References

 1. Augustin, F., 1894:Sucha v Čechách v době od roku 962–1893. Praha: A. Reinwart, 27 pp.

 2. Brázdil, R., 1979: Historie měření srážek v Brně.Scripta Fac. Sci. Nat. UJEP Brunensis,9, 55–74.

 3. Brázdil, R., 1988: Air temperature variations in the CSSR with respect to air temperature changes on the Northern Hemisphere.Geogr. Čas.,40, 26–39.

 4. Bucha, V., 1985: Vazby mezi změnami sluneční (geomagnetické) aktivity a změnami teploty, výskytu srážek a výše zemědělské produkce.Meteorol. Zpr.,38, 1–4.

 5. Červený, J., 1982: Charakteristika zim v sekulární řadě observatoře Praha-Klementinum.Meteorol. Zpr. 35, 6–8.

 6. Červený, J., ed., 1984:Podnebí a vodní režim ČSSR. Praha: SZN, 416 pp.

 7. Drozdov, O. A., Grigoryeva, A. S., 1971:Mnogoletniye tsiklitcheskiye kolebaniya atmosfernykh osadkov na territorii SSSR. Leningrad: Gidromet. izd., 158 pp.

 8. Dubec, K., Pejml, K., 1985: Příspěvek k poznání klimatu ve středních a severozápadních Čechách v období 1584 až 1647. In:Klimatické změny, Valtice, 195–203.

 9. Hlaváč, V., 1966: Jak se jeví kolísání klimatu za posledních dvě stě roků v pražské teplotní řadě.Meteorol. Zpr. 19, 33–42.

 10. Jones, P. D., Wigley, T. M. L., Kelly, P. M., 1982: Variations in surface air temperatures: Part 1. Northern Hemisphere, 1881–1980.Mon. Wea. Rev. 110, 59–70.

 11. Kalvová, J., 1984: Pravděpodobné důsledky růstu CO2 pro klimatické poměry Evropy. In:Trendy rozvoje hydrologie a meteorologie a jejich využití v národním hospodářství, Praha, 110–112.

 12. Konček, M., 1972: Priebeh teploty vzduchu v Bratislave za 195 rokov 1776–1970.Meteorol. Zpr. 26, 145–152.

 13. Křivský, L., 1957: Atmosphärische Niederschläge in Prag-Klementinum (1804–1956).Studia geoph. et geod. 1 182–192.

 14. Křivský, L., Andrlík, L., 1977: Sekulární chod stoleté řady srážek v Čechách (1876–1975). In:200. výročí observatoře v Praze Klementinu, Praha, 92–94.

 15. Munzar, J., 1977: Byla zima 1974/1975 dosud nejteplejší ve střední Evropě? In:200. výročí observatoře v Praze Klementinu, Praha, 43–47.

 16. Munzar, J., 1984: The present problems of reconstruction of climatic variations on the territory of Czechoslovakia in the historical period.Sborník ČSGS 89, 123–127.

 17. Munzar, J., 1989: The beginnings of regular meteorological observations in the Czech lands from the 16th to the 18th centuries. In:Climatic Change in the Historical and the Instrumental Periods, Brno, in press.

 18. Pejml, K., 1966: Kolísání klimatu v 16. a 17. stol. v české vinařské a chmelařské oblasti od r. 1500–1900.Sborník prací HMÚ ČSSR,7, 23–78.

 19. Pejml, K., 1968: Poznámky ke kvantitativní interpretaci kronikářských záznamů z let 1770–1833.Meteorol. Zpr. 21, 56–63.

 20. Pejml, K., 1974: Příspěvek ke znalosti kolísání klimatu v Čechách v 16. až 18. stol.Meteorol. Zpr. 27, 90–95.

 21. Pejml, K., 1975:200 let meteorologické observatoře v pražském Klementinu. Praha: HMÚ, 80 pp.

 22. Pejml, K., 1977: Kolísání klimatu a problémy s tím spojené (výtah). In:200. výročí observatoře v Praze Klementinu, Praha, 104–113.

 23. Pejml, K., Munzar, J., 1968: Matyáš Borbonius z Borbenheimu a jeho meteorologická pozorování z let 1596–1598, 1622.Meteorol. Zpr. 21, 93–95.

 24. Schönwiese, C.-D., 1974: Schwankungsklimatologie im Frequenz-und Zeitbereich. Wissenschaft. Mitteil. d. Uni. München, 24, 139 pp.

 25. Schönwiese, C.-D, Malcher, J., 1985: Nicht-Stationarität oder Inhomogenität? Ein Beitrag zur statistischen Analyse klimatologischer Zeitreihen.Wetter u. Leben 37, 181–193.

 26. Schönwiese, C.-D., Malcher, J., Hartmann, C., 1986: Globale Statistik langer Temperatur- und Niederschlagsreihen. Ber. d. Inst. f. Meteorol. u. Geoph. d. Uni. Frankfurt/Main, 134 pp.

 27. Sládek, I., 1984: Izmeneniya kharakteristik temperatury vozdukha v Prage v techeniye 210 let posle 1770 g. In:Mikroklimat i mezoklimat gorodskikh aglomeratsiyi, Brno, 218–223.

 28. Strnad, A., 1790:Chronologisches Verzeichnis der Naturbegebenheiten im Königreiche Böhmen, vom Jahre Christi 633 bis 1700. Prag: Herrlische Buchhandlung, 123 pp.

 29. Šebek, O., 1980: Světový klimatický program a některé výsledky sekulární řady Praha-Klementinum.Meteorol. Zpr. 33, 131–133.

 30. Vaniš, J., 1982: Historická geografie Lounska v druhé polovině 15. století.Historická geografie 20, 127–186.

 31. Vinnikov, K. Ya., 1986:Tchustvitelnost klimata. Leningrad: Gidrometeoizdat, 224 pp.

Download references

Author information

Additional information

With 7 Figures

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Brázdil, R. Climatic fluctuations in Bohemia from the 16th century until the present. Theor Appl Climatol 42, 121–128 (1990). https://doi.org/10.1007/BF00868219

Download citation

Keywords

 • Precipitation
 • Climate Change
 • Waste Water
 • Water Management
 • Water Pollution