Advertisement

Antonie van Leeuwenhoek

, Volume 45, Issue 4, pp 622–623 | Cite as

Mandelic acid and urinary tract infections

 • P. L. van Putten
Netherlands Society for Microbiology Medical Section and Netherlands Association of Laboratory Physicians Joint Meeting at Bilthoven on 28 March 1979

Keywords

Urinary Tract Tract Infection Urinary Tract Infection Mandelic Acid 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

References

 1. Advies van de, Gezondheidsraad 1976. p. 156–167. In: Herziene richtlijnen ter preventie en bestrijding van ziekenhuisinfecties. — Staatsuitgeverij, The Hague.Google Scholar
 2. Documentatie-en informatiedienst, KNMP. 1979. — Nederl. Tijdschr. Geneesk. 123: 48–54.Google Scholar
 3. Froeling, P. G. A. N. 1978. Nierstenen en zuuruitscheiding. — Nederl. Bibl. Geneesk. 121: 57–73; 89-124.Google Scholar
 4. Goldhoorn, P. B. 1978. Onderzoek naar de verdraagbaarheid van amandelzuur 1% catheterspoeling versus Solution R FNA catheterspoeling. — Pharm. Weekblad 113: 917–920.Google Scholar
 5. Goldhoorn, P. B., van, Gorp, C. A. H. M., Haes, W. E. en Ooms, L. 1978. De patient met een verblijfscatheter. — Pharm. Weekblad 113: 1031–1032.Google Scholar
 6. Warren, J. W., Platt, R., Thomas, R. J., Rossner, B. and Kass, E. H. 1978. Antibiotic irrigation and catheter-associated urinary-tract-infections. — New England J. Med. 299: 570–573.Google Scholar
 7. Zinner, N. R., Kenny, G. N. and Weinstein, S. 1970. Effect of bladder irrigations during indwelling urethral catheterization. — J. Urol. 104: 538–541.PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© H. Veenman en Zonen 1979

Authors and Affiliations

 • P. L. van Putten
  • 1
 1. 1.Laboratory for Medical MicrobiologySt. Elisabeth HospitalTilburgThe Netherlands

Personalised recommendations