Verslaving

ISSN: 1574-1842 (Print) 1875-7073 (Online)

Description

Verslaving is een nieuw tijdschrift dat de achtergronden van de dagelijkse beroepspraktijk in de verslavingszorg belicht. Het biedt toegankelijke en gedegen informatie over de preventie, de behandeling en de maatschappelijke opvang van verslaafden. Daarnaast besteedt Verslaving aandacht aan de verslavende middelen zelf en aan de omgang met verslaafden. Deze achtergrondinformatie wordt afgewisseld met onderhoudende korte bijdragen, prikkelende discussies, toelichtingen en actuele literatuurinformatie.

Voor wie?
Verslaving is bestemd voor degenen die professioneel met verslaving en verslaafden te maken hebben. De onderwerpen en thema's worden zo gekozen dat iedereen die betrokken is bij de behandeling en zorg voor verslaafden, zich daarin herkent. Dat geldt voor maatschappelijk werkers, agogen, vaktherapeuten, psychiaters en andere artsen, verpleegkundigen, psychologen en andere gezondheidswerkers, managers, bestuurders, beleidsmakers, opleiders en onderzoekers, maar ook voor functionarissen bij politie, justitie en reclassering.

  • 11 Volumes
  • 39 Issues
  • 456 Articles
  • 2005 - 2015 Available between
Browse all Content Browse Volumes & Issues