Tijdschrift voor Psychotherapie

ISSN: 0165-1188 (Print) 1876-5637 (Online)

Description

Informatie over nieuwe ontwikkelingen in de psychotherapie in binnen- en buitenland, over opleidingen, over wetenschappelijk onderzoek, over casuïstiek, over boeken en congressen. Spreekbuis bij uitstek van de professionele psychotherapie in Nederland en Vlaanderen. Medium voor kennisname van bevindingen en inzichten, standpunten en methoden. Stimulans voor de discussie tussen psychotherapeuten. Forum voor alle serieuze stromingen binnen en opvattingen over de psychotherapie

  • 24 Volumes
  • 140 Issues
  • 1,305 Articles
  • 1992 - 2015 Available between
Browse all Content Browse Volumes & Issues