Onderwijs en gezondheidszorg

ISSN: 0920-8100 (Print) 1876-5793 (Online)

Description

Onderwijs en gezondheidszorg richt zich op docenten en praktijkopleiders in de gezondheidszorg. Van opleiding verpleging en verzorging tot het paramedisch onderwijs; van binnenschools tot buitenschools leren. Het bindend element is het overdragen van kennis en vaardigheden in onderwijs- en zorginstelling.

Onderwijs en Gezondheidszorg wordt uitgegeven in samenwerking met de Opleiders V&VN.

Onderwijs en Gezondheidszorg biedt u ondersteuning in úw vak

  • De informatie in de TOOLKIT kunt u inzetten en vertalen naar úw eigen dagelijkse praktijk
  • Met concrete voorbeelden van nieuwe lesmethodes, instructies en lesschema’s en complete lesbrieven, toetsmateriaal etc.
  • Een forum voor standpunten en discussie, zodat u weet wat er leeft bij uw directe collega’s in andere instellingen.
  • U blijft u op de hoogte van alle belangrijke actuele ontwikkelingen binnen uw vakgebied.
  • Voordeel voor abonnees, bijv. korting op vakliteratuur of toegang tot congressen/ workshops e.d.

  • 12 Volumes
  • 81 Issues
  • 881 Articles
  • 2000 - 2011 Available between
Browse all Content Browse Volumes & Issues