Neuropraxis

ISSN: 1387-5817 (Print) 1876-5785 (Online)

Description

NEUROPRAXIS is het eerste Nederlandstalige tijdschrift dat ingaat op achtergronden en toepassingen van actuele neurowetenschappelijke informatie. NEUROPRAXIS verschaft u praktische en relevante informatie over onderzoek, theorievorming, diagnostiek en behandelmethoden. Bovendien laat NEUROPRAXIS zien hoe deze nieuwe neurowetenschappelijke inzichten in uw werk van pas kunnen komen. Een heldere presentatie van neurowetenschappelijke informatie en het leggen van een relatie met de praktijk; dát zijn de pijlers van NEUROPRAXIS.

Verschillende invalshoeken
Bij de behandeling van diverse stoornissen is vaak de samenwerking van verschillende disciplines vereist, zoals psychologie, neurologie, geriatrie, fysiotherapie, biologie, ergotherapie, logopedie en maatschappelijk werk. NEUROPRAXIS kijkt over de grenzen van deze afzonderlijke disciplines heen en brengt u in contact met disciplines waarmee de samenwerking steeds intensiever wordt. Zodat u meer inzicht krijgt in aspecten van neurowetenschappen die niet direct op uw vakgebied liggen, maar niettemin voor uw werk van toenemend belang zijn.

Artikelen
Elk nummer van NEUROPRAXIS bevat enkele artikelen die geschreven zijn door wetenschappers. In deze artikelen komt een breed scala aan neurowetenschappelijke onderwerpen aan de orde. De huidige stand van de wetenschappelijke kennis met betrekking tot die onderwerpen wordt op een toegankelijke manier beschreven. Sommige artikelen gaan in op de gevolgen van deze nieuwe kennis voor de ontwikkeling van geneesmiddelen of diagnostiek en behandelmethoden, andere artikelen zijn meer bedoeld om de achtergrondkennis van de lezer te verbreden.

Vaste rubrieken
Naast de artikelen kent NEUROPRAXIS een aantal vaste rubrieken, o.a.:

  • 'Uit de praktijk'; ingezonden casussen van behandelaars en patiënten
  • 'Gelezen'; uitgebreide boekbesprekingen
  • 'Signalement'; een verzameling van diverse informatie, zoals pas verschenen boeken, cursussen, korte samenvattingen van proefschriften en belangrijke wetenschappelijke publicaties in andere bladen.

  • 19 Volumes
  • 105 Issues
  • 645 Articles
  • 1997 - 2015 Available between
Browse all Content Browse Volumes & Issues