Tijdschrift voor Kindergeneeskunde

ISSN: 0376-7442 (Print) 1875-6840 (Online)

Description

Het tijdschrift voor kindergeneeskunde is een zeer gedegen wetenschappelijk vakblad waarin alle ontwikkelingen op dit zeer uitgebreide medische deelgebied aan de orde komen. Per jaar verschijnen drie themanummers waarvan de artikelen op verzoek van de redactie geschreven worden. De andere drie nummers bevatten artikelen over diverse onderwerpen die door de auteurs voor plaatsing worden voorgelegd aan de redactie. Het tijdschrift wordt mede uitgegeven onder auspiciën van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde.

  • 15 Volumes
  • 91 Issues
  • 939 Articles
  • 2000 - 2014 Available between
Browse all Content Browse Volumes & Issues