Kind & Adolescent Praktijk

ISSN: 1571-4136 (Print) 1875-7065 (Online)

Description

Voor psychologen, orthopedagogen en psychiaters

Kind en Adolescent Praktijk is een nieuw vakblad voor psychologen, orthopedagogen, psychiaters en andere professionals die werken met kinderen en adolescenten, met hun ouders, verzorgers of hun school. Het vakblad biedt informatie die direct aansluit bij de dagelijkse praktijk van diagnostiek, behandeling en begeleiding.

Kind en Adolescent Praktijk biedt vakinformatie voor psychologen, orthopedagogen, psychiaters en andere professionals die werken met kinderen en adolescenten, hun ouders of verzorgers en/of hun school. Kind en Adolescent Praktijk biedt informatie die direct aansluit bij de dagelijkse praktijk van diagnostiek, behandeling en begeleiding.

Kind en Adolescent Praktijk biedt ook een forum voor een kritische beschouwing van die dagelijkse praktijk en voor discussie over onderwerpen waarmee professionals te maken hebben. Dit nieuwe vakblad wil een kwalitatief hoogwaardig podium vormen voor de uitwisseling van kennis, ervaring en opinie.

Kind en Adolescent Praktijk verschijnt voorlopig vier maal per jaar.

Kind en Adolescent Praktijk staat open voor:

 • artikelen, over de diagnostiek en/of behandeling van ingewikkelde, of anderszins interessante cliënten en stoornissen
 • overzichtsartikelen
 • artikelen met de beschrijving van een werkwijze of methode
 • artikelen over nieuwe ontwikkelingen of initiatieven
 • verslagen van wetenschappelijk onderzoek of opiniërende artikelen
 • besprekingen van boeken, testmateriaal en websites
 • aankondigingen van congressen
 • berichten over ontwikkelingen in het veld
 • columns van mensen met interessante, controversiële of onverwachte opvattingen en ideeën.

Samenhang met Kind en Adolescent Praktijk en Kind en Adolescent Review
Kind en Adolescent Praktijk heeft als uitgangspunt 'de praktijk van de diagnostiek en behandeling'. Kind en Adolescent heeft als focus de (voor de praktijk relevante) informatie vanuit wetenschappelijk onderzoek. Kind en Adolescent Review neemt daarbij het internationale wetenschappelijke onderzoek voor haar rekening en geeft een selectie uit de internationale onderzoeksontwikkelingen.

De tijdschriften kunnen worden gezien als een zinvolle aanvulling op elkaar. Wetenschappelijk onderzoek is vaak interessant als het implicaties heeft voor de praktijk. Tegelijk moet de praktijk voor een belangrijk deel gegrondvest zijn (of in de toekomst gegrondvest worden) op wetenschappelijk onderzoek. Een praktische blik bij de beoordeling van wetenschappelijk onderzoek en een wetenschappelijke houding in de dagelijkse praktijk is dan ook bij alle drie de tijdschriften van toepassing.

 

 • 14 Volumes
 • 51 Issues
 • 683 Articles
 • 2002 - 2015 Available between
Browse all Content Browse Volumes & Issues