Diagnostiek van alledaagse klachten
2004, pp 545-553

Obstipatie

Obstipatie is te definiëren als een voor de betrokkene abnormaal (veranderd) defecatiepatroon waarbij te weinig, te harde en/of te moeilijk produceerbare ontlasting wordt geloosd.1