Chapter

Interpretatie van medisch laboratoriumonderzoek

pp 73-86

8 Nierfunctie

  • F.P.A.M.N.┬áPeters

Samenvatting

Naast het kwalitatieve urineonderzoek worden de achtergronden van de bepaling van de metabolieten creatinine en ureum in plasma en de diverse benaderingen van de nierfunctie besproken.