Nierfunctie

* Final gross prices may vary according to local VAT.

Get Access

Abstract

Naast het kwalitatieve urineonderzoek worden de achtergronden van de bepaling van de metabolieten creatinine en ureum in plasma en de diverse benaderingen van de nierfunctie besproken.