Kunnen er weer griepachtige verschijnselen ontstaan na een 2e vaccinatie tegen hepatitis B?

* Final gross prices may vary according to local VAT.

Get Access

Samenvatting

Het optreden van griepachtige verschijnselen na vaccinaties is een bekende bijwerking met een lage incidentie. Het treedt vooral op na vaccinatie tegen virussen zoals hepatitis A, hepatitis B, influenza en rabiës.