Hartritmestoornissen

* Final gross prices may vary according to local VAT.

Get Access

Abstract

Hartritmestoornissen zijn stoornissen in het ritme van de hartactie. Bij ritmestoornissen is er sprake van:

  • niet-fysiologische afwijkingen in de frequentie of regelmaat van het sinusritme (oorzaken liggen hierbij in de sinusknoop);

  • prikkelvorming buiten de sinusknoop (= ectopie);

  • stoornissen in de geleiding van de prikkel.