Persoonlijkheidsstoornissen uit het A-cluster

* Final gross prices may vary according to local VAT.

Get Access

Abstract

De cluster-A-persoonlijkheidsstoornissen bevinden zich diagnostisch op het kruispunt van de persoonlijkheidsstoornissen, de autismespectrumstoornissen en de psychosen. Juist bij deze stoornissen is aandacht voor de differentiaaldiagnose dan ook van groot belang. De schizotypische, de schizoïde en de paranoïde persoonlijkheidsstoornis in de DSM-IV (APA, 1994) worden tot de cluster-A-persoonlijkheidsstoornissen gerekend, terwijl in de ICD-10 (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, 1994) gesproken wordt van schizofrenie, de schizotypische stoornissen (het woord schizotypische persoonlijkheidsstoornis wordt niet gebruikt) en waanstoornissen enerzijds en de schizoïde en paranoïde persoonlijkheidsstoornis anderzijds.