Diagnostiek van alledaagse klachten
2004, pp 763-774

Sombere stemming

Een sombere stemming kan een normaal verschijnsel zijn, horend bij een rouwproces en bij verliesverwerking, wanneer het verlies reëel is. Zo is het begrijpelijk dat iemand somber is na het overlijden van een dierbare of wanneer er sprake is van een ernstige somatische ziekte als reumatoïde artritis. Normale somberheid staat in een invoelbare verhouding tot de aanwezige verliesen stressfactoren. Deze depressiviteit vermindert wanneer men erin slaagt het verlies te verwerken en de stressfactoren aan te pakken.