2008

Aanbesteden & mededinging in de gezondheidszorg

De betekenis van het recht inzake aanbesteding, mededinging en marktordening voor de gezondheidszorg

ISBN: 978-90-313-5303-3 (Print) 978-90-313-6627-9 (Online)

Table of contents (20 chapters)

 1. Front Matter

  Pages I-IX

 2. Aanbesteden

  1. Front Matter

   Pages V-VII

  2. No Access

   Book Chapter

   Pages 9-14

   Het Europese aanbestedingsmodel

  3. No Access

   Book Chapter

   Pages 15-22

   Werkingssfeer van het Europese aanbestedingsrecht: de rechtspraak toegelicht

  4. No Access

   Book Chapter

   Pages 23-29

   Aanbestedingsplicht voor zorginstellingen / niet-ziekenhuizen

  5. No Access

   Book Chapter

   Pages 31-36

   Inkoop van zorgdiensten door zorgverzekeraars

  6. No Access

   Book Chapter

   Pages 37-42

   Transparant aanbesteden bij de bouw van zorginstellingen

  7. No Access

   Book Chapter

   Pages 43-47

   Inkoopscan: naar een doelmatiger inkoop- en aanbestedingsbeleid

  8. No Access

   Book Chapter

   Pages 49-54

   Model voor transparant aanbesteden van opdrachten

  9. No Access

   Book Chapter

   Pages 55-59

   Intrakoop: gezamenlijke inkoop in de zorg

  10. No Access

   Book Chapter

   Pages 61-66

   Tien tips voor een succesvolle aanbesteding

  11. No Access

   Book Chapter

   Pages 67-72

   Rechtsbescherming onder de WMO

 3. Mededinging en marktordening

  1. Front Matter

   Pages VII-IX

  2. No Access

   Book Chapter

   Pages 75-77

   Inleiding

  3. No Access

   Book Chapter

   Pages 79-81

   Invloed van het Europese recht op gereguleerde marktwerking

  4. No Access

   Book Chapter

   Pages 83-88

   Hoofdlijnen Wet marktordening gezondheidszorg

  5. No Access

   Book Chapter

   Pages 89-94

   Hoofdlijnen Mededingingswet

  6. No Access

   Book Chapter

   Pages 95-103

   Prestatiebekostiging

  7. No Access

   Book Chapter

   Pages 105-110

   Grenzen aan samenwerking tussen zorginstellingen

  8. No Access

   Book Chapter

   Pages 111-119

   Grenzen aan concentraties van zorginstellingen

  9. No Access

   Book Chapter

   Pages 121-126

   Grenzen aan inkoopmacht

  10. No Access

   Book Chapter

   Pages 127-132

   Voorbereiding op het nieuwe toezicht: inval, clementie en compliance

  11. No Access

   Book Chapter

   Pages 133-136

   Synthese: naar een verantwoord mededingingsbeleid

 4. Back Matter

  Pages 137-141