Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics

, Volume 280, Supplement 2, pp 1–22

Scientific achievements of Anatolii Alekseevich Karatsuba

  • Authors
  • M. E. Changa
  • S. A. Gritsenko
  • E. A. Karatsuba
  • M. A. Korolev
  • I. S. Rezvyakova
  • D. I. Tolev
Article

DOI: 10.1134/S0081543813030012

Cite this article as:
Changa, M.E., Gritsenko, S.A., Karatsuba, E.A. et al. Proc. Steklov Inst. Math. (2013) 280: 1. doi:10.1134/S0081543813030012
  • 125 Views

Copyright information

© Pleiades Publishing, Ltd. 2013