Bijzijn XL

, Volume 5, Issue 9, pp 5–5

Nazorg diabetespatiënt met hartaandoening kan beter

  • Bohn Stafleu van Loghum
NIEUWS > vak en wetenschap

DOI: 10.1007/s12632-012-0128-1

Cite this article as:
Bohn Stafleu van Loghum Bijzijn XL (2012) 5: 5. doi:10.1007/s12632-012-0128-1
  • 157 Downloads

De nazorg aan diabetespatiënten type 2, die met een acuut coronair syndroom in het ziekenhuis opgenomen zijn geweest, kan beter. Dat stelde prof. dr. Guy Rutten van het Julius Centrum van het UMC Utrecht begin oktober tijdens het congres van de European Association for the Study of Diabetes (EASD). Hij adviseert speciale thuiszorg door diabetesverpleegkundigen.

Copyright information

© Springer Media / Bohn Stafleu van Loghum 2012

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.