Bijzijn XL

, Volume 5, Issue 9, pp 5–5

Nazorg diabetespatiënt met hartaandoening kan beter

Authors

  • Bohn Stafleu van Loghum
NIEUWS > vak en wetenschap

DOI: 10.1007/s12632-012-0128-1

Cite this article as:
Bohn Stafleu van Loghum Bijzijn XL (2012) 5: 5. doi:10.1007/s12632-012-0128-1
  • 143 Views

De nazorg aan diabetespatiënten type 2, die met een acuut coronair syndroom in het ziekenhuis opgenomen zijn geweest, kan beter. Dat stelde prof. dr. Guy Rutten van het Julius Centrum van het UMC Utrecht begin oktober tijdens het congres van de European Association for the Study of Diabetes (EASD). Hij adviseert speciale thuiszorg door diabetesverpleegkundigen.

Na ontslag uit het ziekenhuis krijgen hartpatiënten met diabetes type 2 veel medicatie voorgeschreven. In de eerste maanden na het ontslag laten veel patiënten de medicijnen echter staan, stelt Rutten, waardoor het sterfterisico toeneemt. Hoe dat komt, is nog niet duidelijk. Uit onderzoek van Rutten blijkt ook dat diabetespatiënten na een myocard infarct wel vaak hartrevalidatie krijgen aangeboden, maar dat zij hier minder baat bij hebben dan patiënten zonder diabetes. Mogelijk spelen depressieve klachten een rol. Diabetespatiënten hebben na een acuut coronair syndroom vaak symptomen die wijzen op een depressie. De kwaliteit van leven is vaak slecht in deze patiëntengroep. Dat effect is direct na het ontslag zichtbaar, maar ook nog na zes maanden en een jaar. Op de lange termijn is de gezondheidsstatus minder, zelfs bij een goede cardiometabole controle.

De professor ziet in diabetesverpleegkundigen in de thuiszorg een mogelijke oplossing. Zij kunnen de patiënt thuis leren omgaan met hun nieuwe aandoening. De verpleegkundige zou de patiënt dan binnen twee weken na ontslag, nog eens twee weken later, en vervolgens twee maanden later moeten bezoeken. Doel van het bezoek is om het zelfmanagement van de patiënt te vergroten en de diabetes gerelateerde angst te verminderen. Als de interventie kosteneffectief blijkt, zou deze volgens Rutten onderdeel moeten uitmaken van de standaard diabeteszorg.

Copyright information

© Springer Media / Bohn Stafleu van Loghum 2012