Zorg en Financiering

, Volume 10, Issue 9, pp 72–72

CVZ: PGB’ers houden tien procent budget over

Authors

  • Bohn Stafleu van Loghum
Financiering Persoonsgebonden budget

DOI: 10.1007/s12513-011-1116-0

Cite this article as:
Bohn Stafleu van Loghum ZORG FINANC. (2011) 10: 72. doi:10.1007/s12513-011-1116-0
  • 53 Views

Mensen met een persoonsgebonden budget (PGB) houden gemiddeld tien procent van hun budget over. Dat komt neer op circa 236 miljoen euro en stroomt terug naar de zorgkas. Dat blijkt uit een brief van het College voor zorgverzekeringen (CVZ) aan staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten.

Het CVZ laat zien dat het aantal budgethouders en het totaalbedrag voor de PGB’s elk jaar stijgen. Tegelijkertijd ligt de besteding lager dan het toegekende budget. Zorgkantoren kenden in 2008 zo’n 1.845 miljoen toe aan de budgethouders. Daarvan werd 1.623 miljoen (87,9%) daadwerkelijk besteed. Het budget voor 2009 bedroeg 2.175 miljoen euro, daarvan werd 1.920 miljoen euro (88,3%) besteed. Afgelopen jaar mochten de budgethouders 2.397 miljoen uitgeven, daarvan gaven zij 2.166 miljoen (90,4%) uit. Jaarlijks geeft VWS gemiddeld 236 miljoen euro minder uit aan het PGB dan verwacht.

De kosten van het PGB zijn in 2010 met 12,8 procent gestegen in vergelijking met 2009. Hier is wel een nuance op zijn plaats. Volgens het CVZ wordt de stijging namelijk beïnvloed door de afkondigde PGB-stop in 2010. Dit leidde tot een wachtlijst die in 2010 groeide tot 13.500 verzekerden. Per 1 januari 2011 werd deze stop weer opgeheven. Het aantal budgethouders steeg tussen juni 2009 en juni 2011 met ruim 21.000 tot een totaal van 133.435. Het aantal budgethouders per zorgkantoor is het grootst in Groningen: 8.399 per zorgkantoor. Groningen heeft ook het grootste aantal budgethouders (1.456) per honderdduizend inwoners.

Volgens het ministerie van VWS zijn de cijfers echter niet nieuw en is in de berekeningen al rekening gehouden met de onderbesteding. ‘Hier wordt in de raming – en overigens ook reeds in de huidige bekostiging – rekening mee gehouden’, zo meldt Veldhuijzen van Zanten.

Bron: Zorgvisie, 28 september 2011

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2011