Verslaving

, Volume 8, Issue 4, pp 4–15

Bestaat online-gameverslaving?

Een crossdisciplinaire benadering

Authors

 • Tim Schoenmakers
  • IVO Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen en Verslaving
 • Matilda Hellman
  • Center for Research on Addiction, Control and Governance (CEACG), Faculty of Social SciencesUniversity of Helsinki
 • Benjamin Nordstrom
  • Geisel School of Medicine te Dartmouth
 • Ruth van Holst
  • Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour Centre for Cognitive Neuroimaging
Article

DOI: 10.1007/s12501-012-0037-9

Cite this article as:
Schoenmakers, T., Hellman, M., Nordstrom, B. et al. VERSLAVING (2012) 8: 4. doi:10.1007/s12501-012-0037-9
 • 408 Views

In dit artikel proberen we een antwoord te vinden op de vraag of excessief compulsief online-gamen een verslaving kan worden genoemd. Hiervoor is bestaande literatuur onderzocht vanuit verschillende wetenschappelijke perspectieven. We bespreken het concept verslaving, de sociale inbedding van de problematiek, criteria om verslavingen te diagnosticeren en aanvullingen uit de neurowetenschappen. De belangrijkste conclusie is dat problematisch online-gamen dermate grote gelijkenissen vertoont met gok- en middelenverslavingen, dat deze goed met elkaar vergeleken kunnen worden. We beargumenteren dat een gameverslaving waarschijnlijk in sterkte verschilt van klassieke verslavingen, maar dat de aard van het probleem hetzelfde is.

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2012