Article

Verslaving

, Volume 7, Issue 4, pp 72-83

First online:

Verslavingspreventie is onvoldoende toegerust voor mensen met een lichte verstandelijke beperking

  • M. DijkstraAffiliated withTrimbos-instituut
  • , E. BransenAffiliated withTrimbos-instituut
  • , M. LeemanAffiliated withVereniging van Orthopedagogische Behandelcentra (VOBC)

Rent the article at a discount

Rent now

* Final gross prices may vary according to local VAT.

Get Access

Mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVG) zijn extra kwetsbaar voor problematisch alcohol- en drugsgebruik. Experimenteergedrag kan gemakkelijk overgaan in overmatig gebruik, doordat een cognitieve rem op het gedrag ontbreekt. In dit artikel bespreken we de resultaten van ons kwalitatieve onderzoek naar de wensen en behoeften van medewerkers in voorzieningen voor (jong)volwassenen met LVG ten aanzien van preventie van problematisch middelengebruik. We gaan in op het instellingsbeleid en de deskundigheid van medewerkers en geven suggesties voor de inzet van het preventieve programma Open en Alert.